Besøkstall

126 923 denne måneden

21 499 122 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Tautrekking om OTI-utbygging: Kommunen ønsker P-hus

05042009250_2.jpg

OTI-sentret skal utvide. Tautrekkinga mellom OTI-eierne og Orkdal kommune er i gang. Kommunen ønsker parkeringshus, og krever finere grøntområder og bedre forhold for syklister og gående enn det OTI foreslår.

OTI-sentret planlegger nesten å fordoble arealet. Etter Orkdal 2040 er sentret pålagt å lage en reguleringsplan for hele området før de får bygge ut.

Reguleringsplanen skal ta hensyn til overordnede prinsipper i Orkdal 2040-planen. Prinsippene gjelder spesielt parkering, satsing på grøntområder og tilrettelegging for gående og syklende.

OTI har lagt fram et forslag til reguleringsplan. Administrasjonen i Orkdal kommune ga 31. desember en foreløpig tilbakemelding med mange ankepunkter. Her er noen eksempler:

* Foreslått parkering er for dårlig skjermet. Kommunen ber OTI vurdere parkering i første etasje i nybygget eller over bakken. Det er et nytt prinsipp at arealer i sentrum i minst mulig grad skal bli brukt til biloppstilling (maks 25 prosent av tomteareal).

* Grøntområder: Minst ti prosent av tomta skal settes av til grøntareal. OTI har lagt inn områder andre eier. Det godtar ikke kommunen.

Administrasjonen mener OTI vil plassere et annet grøntområde uheldig - under en mæl og ved varemottak, og skriver:

"Vi vil be dere drøfte forholdet da OTI vil være en
del av sentrum og bør fremstå estetisk bra. Samtidig bør det være tilrettelagt også for at folk/barn kan
oppholde seg utendørs på tomten, men i sikker avstand fra biltrafikk."

* Gående og syklende: Kommunen kommer med en rekke krav om endringer. Blant annet skal det være undergang under Tverradkomsten og gode gang-og sykkelveger fra Idrettsparken og fra området ved Gjølmebrua.

Kommunen skriver feks: "Dette henger også sammen med
kommunens visjoner om at flest mulig skal kunne gå/sykle til forskjellige aktiviteter, også handel. (kan f. eks
noe uteareal kombineres med et spisested?)".

OTI må komme med nye løsninger før reguleringsplanen blir lagt fram for politisk behandling. OTI-utbygginga kan bli en prøvesak på om politikerne vil etterleve egne vedtak i Orkdal 2040.


 

Publisert 05.01.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

UOPPRETTELIG 06.01.2011 00:17
bÅRDSHAUG hERREGÅRD FIKK UTVIDE, DOMUS DET SAMME, OTI KAN IKKE BLI RAMMET AV FORSKJELLSBEHANDLING. KOMMUNENS SENTRUMSPOLITIKK HAR VÆRT FEIL I MANGE ÅR. RESULTATET KAN VI ALLE SE. DET ER UOPPRETTELIG. FULL SPREDNING AV SENTRUMSFUNKSJONNENE. ORKDAL 2040 HJALP IKKE. ALT BLIR SOM FØR. ENESTE MULIGHET ER NYE POLITIKERE OG EN OPPFØLGING AV FORSLAGET TIL SÆTHER OG SÆTHER.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse