Besøkstall

103 234 denne måneden

19 866 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gutter og jenter skal svømme adskilt på Orkanger

018_1.JPG

Orkdal kommune fastholder trolig at gutter og jenter på Orkanger barneskole skal ha svømming hver for seg. Bakgrunnen er at enkelte foreldre til innvandrerbarn ikke vil la jenter svømme sammen med gutter.
Nå kommer saken på ny til politisk behandling (illustrasjonsfoto).

Politikerne skal neste uke drøfte svømminga på Orkanger etter en interpellasjon fra Torstein Larsen (FrP).

Politikerne fikk en orientering om dilemmaet høsten 2009. Da var konklusjonen at rektor ved Orkanger barneskole hadde funnet en grei, praktisk løsning ved å dele svømmeopplæringa etter kjønn.

Alternativet er dårligere, ifølge rådmannens vurdering; nemlig å lage en egen svømmegruppe for de barna der foreldrene motsetter seg blanding av kjønn.

Senere har Larsen igjen tatt opp spørsmålet politisk.

Ifølge rådmannens utredning er saken klar:

1. Kommunen kan ikke bruke tvang eller straff mot barn og foreldre som mener kjønnsblanding støter mot deres religiøse overbevsning. Tvert imot sier Opplæringsloven at slik overbevisning skal respekteres.

2. Samtidig har elevene lovfestet krav på svømmeundervisning. Ergo må de enten undervises i egne grupper, eller sammen med de andre barna av samme kjønn.

Rektor ved Orkanger barneskole har valgt det siste.

Rådmannen mener at det er opp til rektor å finne en løsning, og at den aktuelle løsningen er i tråd med lovverket.

Rådmannen foreslår at skolene hvert år rapporterer om hvor mange som søker fritak.

Det er bare snakk om 19 undervisningstimer årlig på de aktuelle trinnene.

Også Orkanger u-skole har tidligere delt opp i gutte- og jentegrupper. 

Publisert 13.01.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hvorfor skal det være svømming SAMMEN? 19.01.2011 03:38
Om dere ikke har fått det med dere : OIF har en meget AKTIV svømmeavdeling. Det skal (forhåpentligvis) bygges ny svømmehall som er så stor at det kan avvikles svømmestevner her. Innen idretten svømmer man SAMMEN. Det er et overgrep mot (først og fremst) muslimske jenter som blir fratatt muligheten til å drive med dette av reaksjonære foreldre. Men også et overgrep mot (først og fremst) muslimske gutter, som blir fratatt muligheten til å ha et noenlunde naturlig forhold til jenter. I stedet framelskes lugubre tanker om at det er noe umoralsk forkastelig som foregår i et svømmebasseng! Og glem ikke hvordan dette virker inn på badestranda om sommeren, når hodene på forhånd er fyllt av forskrudde tanker av bakstreverske foreldre.... Jeg ville finne det naturlig at ivrige kvinnesakskvinner velger å å anmelde et slikt overgrep til barnevernet, med tanke på å frata slike bakstreverske foreldre retten til å oppdra barn. Erik Prestmo

Berit Gjølmesli 17.01.2011 22:27
Ser ikke det den store dramatikken i dette jeg heller. Noen ganger kan det gavne både gutter og jenter at noe undervisning er delt etter kjønn. Det er lenge siden syttiåra og den tida vi hadde behov for å markere at alle var like,se på det som gavner saken;i dette tilfellet at barn lærer å svømme. Berit immam.

Joda, men alvoret er ... 18.01.2011 16:03
Alvoret er at dere legger dere på rygg for mørke krefter som har som mål å drive dere (i betydningen kvinnfolka!) tilbake til kjøkken og sovekammer, og frata dere retten til å få en utdannelse og gå fritt ute blant folk. JEG er ikke komfortabel med å havne i allianse med klodens mest reaksjonære krefter. Erik Prestmo

berit gjølmesli 18.01.2011 21:25
Frykt ikke Erik; kjøkkenbenken er langt unna.

knut even wormdal 14.01.2011 21:07
Eva Haugen peker på noe vesentlig. Hva er problemet med delte svømmetimer? Selv hadde jeg for ca. 50 år siden både gymnastikk og svømmetimer i delte grupper, dvs. gutter og jenter hver for seg. Kan ikke se at dette har påført meg ulemper overhodet.

Er ikke DET som er problemet! 14.01.2011 21:38
problemet er at du er i ferd med å gi etter for muslimene, ikke vanlige hyggelige mennesker, men krefter som jobber i det skjulte, og som har langsiktige mål. Det er bare et tidsspørsmål før vi har etablert et lukket miljø her også, hvor Saudi-Arabia betaler, og Iran lærer opp og sender ut "imamer", som har som oppgave å utbre deres egen forvridde oppfatning av hva islam er - og etter deres mening er det et segregert samfunn, hvor kvinner skal holdes i sjakk for enhver pris. Om du ikke husker det Knut Even applauderte vi hver gang skanmser falt i to andre segregerte samfunn som eksisterte når vi var unge - sørstatene i USA og sør-afrika. Hva er feil med å være på vakt mot at det kommer tullinger og vil innføre noe verre her? Jeg hadde delt gym-undervisning jeg også, og har ikke sett DET som noe tap, håndballkampene våre ble sikkert bedre av det! Men disse som NÅ står på for kjønnsdelt undervisning kommer ikke til å gi seg med dette, og når du våkner, kan det være for seint! Erik Prestmo

Marit Martinsen 14.01.2011 20:23
Da jeg gikk på barneskolen var vi delt gutter og jenter i svømmeundervisning et år. Vi var også delt på ungdomsskolen. Jeg ser ikke problemet med dette. Hvis det gjør at flere deltar i svømmeundervisningen så må det være positivt. For det er alt for mange barn og unge som ikke kan å svømme......

Avskyelig 14.01.2011 00:02
Gir du fanden lillefingeren.... Det er begynnelsen på reisen tilbake til middelalderen, fremtidens kvinner i dette landet kommer til å hate de som vedtok dette. ErikP

eva haugen 13.01.2011 23:27
Syns hele saken er noe stort tull,hvorfor i all verden skal jenter og gutter på død å liv ha svømming sammen?Det er ikke bare innvandrer barn som ikke ønsker felles svømming med motsatt kjønn,flere norske barn,ungdommer kvier seg for å vise seg i badeklær fordi de i faser i livet ikke føler seg komfortable med sin egen kropp og er redd for kommentarer og blikk fra motsatt kjønn.Har selv at barn der hvor det har vert kjønnsdelt svømming og ifølge elevene har det vert mindre fravær i svømminga. kanskje barna ,ungdommene selv kan uttale seg ,det er tross alt dem det handle om...selv om en kan få inntrykk av noe annet.Det må finnes viktigere ting å ta tak i her i Orkdalen..! Syns skolene selv bør finne ut hva som er best for hver enkel skole og klasse.Det viktigste må vel vere at flest mulig har svømming !! Og har ennå tilgode å høre et godt argumment for ikke kjønnsdelt svømming -kanskje det e skadelig? Ha en fortsatt fin dag-svøm ivei

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse