Besøkstall

83 004 denne måneden

94 617 466 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Stille på Orkanger: Men Erik P står på

rokollnatt3.jpg

Det skjer lite på den politiske fronten for tida. Lederen i Orkanger Vel har trolig erget på seg noen ved å argumentere mot at det legges ut 30-40 boligtomter på Vormstad i strid med vedtatte planer og midt i en planperiode. Det er greit å bli møtt med motargumenter. Men "navleveskuende" er det neppe.

Rasmus Skålholt mener holdningen er nettopp navlebeskuende.

I så fall er også rådmannen i Orkdal og plan- og forvaltningssjef Steinar Gaustad navlebeskuende. Undertegnede har bare kopiert rådmannens argumenter mot å fravike kommuneplanen midt i en planperiode.

Mer dramatisk er det ikke.

Å legge ut 30-40 tomter på Vormstad endrer neppe mye på stedsutviklinga i Orkdal. Den som vil kan bygge seg hus på Vormstad i morgen. Nordbohus har byggeklare tomter.

Poenget mitt er utelukkende å få fram to ting:

1. Overordnede planer er vedtatt for å gi oss en ønsket samfunnsutvikling. De er ikke til pynt.

2. Planene koster mange millioner kroner i konsulenthonorarer og egne ressurser. Disse millionene tilhører innbyggerne i Orkdal.

I tillegg er det et poeng at Orkdal har vedtatt å være en foregangskommune innen miljø. Er det bare tomme ord?

ST ringte for å spørre om et boligfelt på Joplassen er mer miljøvennlig enn et boligfelt på Vormstad. Svaret er JA, fordi avstanden til skole og arbeidsplasser er kortere.

Reiseavstand er en faktor Orkdal kommune har vedtatt som prinsipp for utbygging av nye boligfelt. Det vet Rasmus Skålholt.

For øvrig er jeg for levende grender, noe vi har en lang tradisjon for i Orkdal. Blant annet har vi barnehager både på Svorkmo, Vormstad og i Hoston. Det er flott.

Og den som vil bryne seg på sterke meninger kan lese Erik Prestmos innlegg om boligbygging og delt svømmeundervisning.

PS: Prestmo er ikke medlem i Orkanger Vel:-)

mvh
Hans Kringstad

 

Publisert 24.01.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse