Besøkstall

83 004 denne måneden

94 617 466 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny plan: Høyblokk på 5 etasjer på OTI-sentret

Reguleringsplan_1.png

OTI-sentret vil snart bli totalt forvandlet. Her er noen av elementene:
* Et stort tilbygg med buet inngangsparti mot sørvest.
* Høyblokk i fem etasjer mellom eksisterende og nytt bygg.
* Grøntarealer særlig mot Jomfrudalen/Moan.

Det går fram av forslaget til ny reguleringsplan som eierne Union Eiendomskapital har fremmet.

Kartet over viser nye bygninger, veier og grøntområder. Det skraverte feltet til høyre er dagens OTI. Det bueformede bygget til venstre kommer der fabrikkrestene etter Conform ligger i dag (bildet under). Det planlagte tilbygget måler ca 15 000 kvm. (Mer tekst følger).

26022009164_2.jpg

I tillegg skal det settes opp et separat forretningsbygg på ca 2000 kvm ved Elkjøp. Planene betyr at OTI-sentret blir nesten dobbelt så stort som i dag. Utbygginga er imidlertid delt inn i to trinn, og trinn to er ikke endelig bestemt.

Eierne beskriver et flott senter der bygningskroppen får et helhetlig preg i motsetning til dagens sammenkobling av forskjellige haller. Fasaden kommer i stor grad til å vende mot sør og vest, i motsetning til i dag.

Mest iøynefallende blir en fem-etasjers høyblokk. Arkitektene beskriver det nye sentret med tårnet som et landemerke i et ”flatt og kjedelig landskap.” De poengterer at man holder seg innenfor maksimumshøyden på 25 meter.

Blokka skal ikke inneholde boliger, men kontor og forretning.

Arkitektene beskriver videre en urban park, trygge forhold for gående og syklende og et bygg som blir mye vakrere enn nå: Materialene skal være i tre i tillegg til glass og aluminium.

Parkeringsdekningen har vært et stridstema. Orkdal kommune krevde opprinnelig 1100 parkeringsplasser ved en stor utbygging av sentret. Blant annet kan mangel på p-plasser føre til trykk på parkeringa ved Orklahallen og Idrettsparken.

Kommunen ønsker også primært parkeringshus eller parkeringskjeller for å utnytte arealene best mulig. Dette er vedtatt i forbindelse med Orkdal 2040. Planen skal sørge for bedre utnyttelse av arealene og mindre bilbruk.

Eierne av OTI-sentret vil ikke bygge parkeringshus nå, men vente til et eventuelt byggetrinn to. De mener 600 parkeringsplasser (ikke 1100) er tilstrekkelig, og at det er plass nok på bakkenivå. P-plasser i hus eller kjeller er ekstremt mye dyrere.

Forslaget til reguleringsplan kommer opp til første gangs behandling i hovedutvalg for forvaltning 16. februar.

Det er Storebrand som står bak eierselskapet Union Eiendomskapital. Eierne forvalter enorme verdier.

Et nytt tilbygg vil skjule det som i dag er OTI-sentrets skjemmende bakside (under) , og gjøre deler av baksida til framside.

26022009165_1.jpg

 

Publisert 04.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

john olav wåtland 06.02.2011 23:36
var på møtet tirsdag kveld.kveldens klareste tale hadde ordfører lysholm..byggestart tli våren såfremt budsjettet på 28 mill.holdt.en klar og sterk politiker,som plasserer skapet der der hører hjemme,liker vi alle...... nilssen og opøyen la fram en skisse der de har tegna inn svømmehall.genialt å legge den på ei tomt som idag ligger brakk.. 2 store spørsmål står da igjen etter dette møtet. 1: parkering 2: finansiering av svømmehall. ni.og øpøyen har tegna inn 103 p-plasser rundt hallen.alt alt for lite.parkering ved HALLEN/OTI/SIRKUSTOMTA må sees i sammenheng.sirkustomta brukes idag til 6-7 arrang..og til parkring ved store arrang. i hallen ca 15-20 ganger pr.år.....etter min mening så er dette "beste tomta i byn".i framtiden så vil et signalbygg reise seg her..skole,kulturhus,hotell ol. er noe som man bør prioritere......og det utelukker parkering i den skalaen vi har idag.....da står vi igjen med HALLEN/OTI....domus og oti unngikk p-kjeller sist de bygde ut..denne tabben kan ikke myndighetene gjøre en gang til....oti må tvinges til å bygge p-kjeller denne gangen.ved dagens hovedinnkjørsel/vanngrav så bør nedkjøringa til en p-kjeller begynne.....videre så bør hoveddelen av utvidelsen på oti bygges mot TVERRADKOMSTEN/HALLEN.fra kjelleren går heisen opp til otis x-antall etager og til toppen....der går det ei gang-bru til HALLEN.den har 3 " utløp" 1: til hjertet av ny hallen. 2:til svømmehallen. 3: til uteomerådet/sørlige delen av kunstgressbanen....... ved dette samspillet så dekkes NYHALLENs/OTI senterets parkeringsbehov i fremtiden.OTI har fremdeles uteparkering men ikke i den skalaen de selv drømmer om...... framtides kjøpesenter vil innholde mere enn butikker/spisesteder.norge er sørgelig akterutseilt på dette omerådet.kino,spa,leikeparker,bowling,badeland,akvarium,tivoli,billjard ol. er ting som ethvert kjøpesenter,som vil overleve i framtiden,trenger å selge inn.... man kan ikke tvinge oti til å bygge noe av dette.men løsningen ligger der som en gave fra oven.GAMMELOSEN/NYE ORKLAHALLEN er nærmeste nabo og vil dekke otis behov for "opplevelser" i all framtid.... drefor er det naturlig at oti senteret/storebrand sponser deler av en ny svømmehall/mini badeland/spa-velvære avdeling rett over gata.....OTI HAR VÆRT GRATISPASSASJER LENGE NOK NÅ....... john olav wåtland.7300 ner -øra

Vei til parken 05.02.2011 15:06
Et element som ikke står i teksten er at det er lagt inn en overgang for fotgjengere til Idrettsparken.Så ifølge forslaget så kan det bli slutt på at en må gå over veien ulovlig for å komme seg til parken. Et lite element, men samtidlig et viktig et for parken. Atle O.Sognli

Dette tror jeg kan bli bra! 04.02.2011 15:24
Men behovet for parkering kan ikke underslåes, ei så stor utbygging, med så store arealer som (helst) skal fylles av handlende, betinger mer enn 600 kunder i timen, om det skal gå rundt. Med bare 600 parkeringsplasser får vi en katastrofal parkering, det blir Domus-parkeringen på nytt. Man kan ikke planlegge for å få mangel på parkeringsplasser, her bør politikerne for en gangs skyld stå på krava. Er det overhodet noen i dette landet som har råd til å bygge parkeringshus eller -kjeller, er det Storebrand! ErikP

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse