Besøkstall

103 234 denne måneden

19 866 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Khadija-saken: Kommunestyret fortsetter på dagtid

Khadija_1.jpgOrkdal kommune fortsetter med kommunestyremøter på dagtid.

Khadija M. Ali fra Orkdalslista stilte ultimatum om dagmøter for å bli med videre i politikken.

Nå mener hun seg feilsitert i ST.

En litt kryptisk artikkel i lørdagens avis antyder at Khadija M. Alis krav skyldes en misforståelse: Khadija og ST trodde debatten i Orkdal dreide seg om møter generelt.

Men det har aldri vært foreslått noe annet enn å flytte de 10-12 kommunestyremøtene pr år. Om ikke ST visste det, så burde i hvert fall en sentral politiker ha fått det med seg.

Dette skrev ST om Khadija M. Ali 26.januar:

”Llikevel har hun sagt ja til å være med for Orkdalslista også neste periode. Men det forutsetter at møtene blir lagt til dagtid.”

Stikkordet er ”forutsetter”. Undertegnede skrev i bloggen Ukeslutt at det er forskjell på å ønske dagmøter, og å kreve det. En politiker som stiller slike krav bør i stedet trekke seg.

ST utdyper nå at Khadija har spesielle vansker med å skaffe barnevakt fordi hun er  flyktning.
 
Det er uheldig å diskutere familieforhold på nettet, selv om politikeren og ST inviterer til det. Men likevel:
Khadija er ”hundre prosent integrert”, ifølge et innlegg fra ordføreren. Hun har ektemann og et nettverk blant trosfeller, venner og arbeidskolleger i Orkdal.

Khadija jobber i kveldsturnus. Det betyr trolig at hun uansett vil være hjemmefra flere av kveldene det er møter.

Alt koker ned til et spørsmål om prioritering av en demokratisk tillitserklæring.

Generelt om tilrettelegging:
1. Det var snakk om 10-12 møter på kveldstid i året.

2. Møtene er berammet god tid i forveien slik at alle kan planlegge barnepass mv.

3. Representantene får 100 kroner timen i godtgjørelse til barnepass - i tillegg til møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. Satsene blir nå satt opp.

Jeg står på at demokratiet er verdt en praktisk utfordring noen få kvelder pr år. Men nå skyldes tydeligvis hele ultimatumet at Khadija M. Ali og ST ikke visste hva saken handlet om.

I formannskapet ble det sist onsdag med 7 mot 4 stemmer vedtatt å fortsette med kommunestyremøter på dagtid. AP stemte alene for kveldsmøter for å gi interesserte muligheten til å høre på. Orkdalslista, SP, Venstre, KrF og FrP stemte for dagmøter.

Dermed blir det slik når kommunestyret avgjør saken kommende onsdag.
                                         
                                              Prioritering

For undertegnede har kveldsmøter aldri vært noen kampsak. Men debatten er viktig: Hva skal vi prioritere?

1. Publikums mulighet til å følge med politikerne?
2. Det som er mest bekvemt for politikerne?

Kveldsmøter kan gjøre det vanskeligere å rekruttere folkevalgte. Det er et relevant argument.

Men fravær av velgerkontakt kan tenkes å være en enda større trussel mot rekruttering. Tunge utredninger (for eksempel Lokaldemokratikommisjonen, NOU 2006:7) peker på mangel på tydelige saker og mangel på debatt som årsak til lav interesse.

Jeg stusset i første omgang på at det avsluttende møtet om Orkdal 2040, som skulle involvere folk flest, gikk på dagtid.

Deretter reagerte jeg på at en politiker stilte ultimatum for å få være med og bestemme over 11 000 medborgere de neste fire årene.

For øvrig er det fint hvis Khadija M. Ali egentlig aldri mente å stille noe ultimatum pga 10-12 kveldsmøter pr år. Det er i så fall en sak mellom henne og ST.

PS: Kveldsmøter er det normale for kommunestyrene. Stikkprøver på nett blant 20 tilfeldige kommuner i Midt-Norge gir følgende resultat:

15 har kveldsmøter.
Fem har dagmøter.

Enkelte av de som har dagmøter sender møtene direkte på nettet.

Hans Kringstad


 

Publisert 05.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

utfløtter 05.02.2011 22:22
Hvis man føler seg feilsitert i en så enkel sak,må vedkommende komme med det som egentlig var hennes agenda.Enig med Kringstad,stiller man et slikt ultimatum,har man ingenting i politikken å gjøre.Håper også at velgerne har merket seg dette merkelige krumspringet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse