Besøkstall

89 322 denne måneden

96 991 167 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunestyremøter på dagtid: En av fem melder forfall

index.jpgOrkdal kommune har vedtatt å fortsette med kommunestyremøter på dagtid av hensyn til politikerne. Likevel viser det seg at i gjennomsnitt en av fem melder forfall til hvert eneste møte. Flere ganger de siste to årene har 11 av 35 frammøtte vært vararepresentanter.

En kjapp gjennomgang av protokoller fra de siste 21 møtene (to år) i kommunestyret viser følgende:

* Det er til sammen meldt 141 forfall.

* Det gir i gjennomsnitt 6,7 forfall pr møte - eller for å si det litt enkelt: Nesten en av fem er borte i gjennomsnitt.

* Det tilsvarer et fravær på nærmere 20 prosent.

* Laveste antall forfall på et møte de siste to årene er tre. På tre møter hadde 11 av de 35 faste politikerne meldt avbud.

* Av de større partiene har Sp, FrP og Orkdalslista hatt flest forfall i forhold til antall representanter - i denne rekkefølgen.

Ved siden av Agdenes er Orkdal den eneste kommunen i distriktet der det øverste politiske organet fører debatt og avgjør saker på dagtid.

I oversikten over de 21 siste møtene var ett møte på kveldstid. Da meldte "bare" fem forfall. Det er altså bedre enn snittet. 

Publisert 13.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

He he he 13.02.2011 23:34
Der tok du dæm på kornet IGJEN, Hans! Dobbeltmoralen blant våre folkevalgte er nesten endeløs, ser det ut til. "Du skal gjøre som jeg SIER, ikke som jeg GJØR!" Joda, alle som har oppdratt barn kjenner seg igjen..... Men her er det satt i politisk system gitt. ErikP

Hans K 14.02.2011 09:40
Er ikke meningen å "ta" noen. Derfor har jeg unnlatt å gå nærmere inn på enkeltpartier, selv om det minst ligger en historie her som kan være interessant stoff for ST. Hva om ST sjekker forfallsprosenten i de kommunene som har kveldsmøter? Dvs i STs distrikt: Skaun, Meldal, Hemne, Snillfjord, Rindal og Rennebu.

G.S. 14.02.2011 12:19
Det tviler jeg sterkt på at ST vil gjøre. Det medfører vesentlig økning i arbeidsmengden for dem. Det er da lettere å ta en telefon til lensmannskontorene og få innsyn i poilitloggen. Så de kan skrive om hvor det har vært privatfester i distriktet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse