Besøkstall

126 923 denne måneden

21 499 122 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hall på Follo kan ramme Orklahallen hardt

orklahall_1.jpg

Ledelsen på Follo prøver igjen å skaffe skolen en fullverdig idrettshall. Ledende politikere i Orkdal åpner døra på gløtt for å hjelpe til. Resultatet kan bli alvorlig for Orklahallen, som kommunen selv eier.

En hall på Follo vil ikke bare gjøre det enda vanskeligere å skaffe leieinntekter i Orklahallen på dagtid. Follo-hallen vil også trekke inntekter ut av Orklahallen om kveldene.

Det gir større underskudd, dårligere drift og i verste fall krav om delvis stenging for å spare penger. Forslag om delvis stenging kom siste gang i 2006.

I motsetning til i Trondheim mangler det ikke hallkapasitet i Orkdal når Orklahallen er utbygd med ny bane 3 og basishall. Håndballregionen har gitt klar beskjed om dette. I tillegg har Agdenes nå åpnet egen hall.

Hvis Senterpartiet, Venstre og KrF får oppfylt ønsket om en hall også på Follo, står Orklahallen, Idrettsparken og OIF foran nye utfordringer. OIF er sterkt involvert fordi klubben har forpliktet seg til delvis drift på dugnad for å finansiere utbygginga.

På Follo kan fylket dumpe utleieprisene for i det hele tatt å skaffe inntekter. Da forsvinner aktivitet fra Orklahallen – og i verste fall grunnlaget for sunn drift.

På kort sikt vil idretten tjene på det ved at halleia blir lavere. Men på lang sikt kan idretten tape fordi Orkdal kommune taper penger som ellers ville blitt brukt nettopp til idrett.

Orkdal kommune har lovt fylket å kjøpe det falleferdige Idrettsbygget med tomt for ti millioner kroner som et bidrag til rehabiliteringa på Follo. Nå starter et nytt politisk spill for å få mer penger ut av kommunen.

Det hele skyldes at Orkdal vidaregåande skole er plassert utenfor gangavstand til alle de støttefunksjonene en moderne videregående skole trenger.

Men det politiske flertallet i Orkdal har bestemt at de ikke ønsker videregående skole noe annet sted enn på Follo.
Prisen må alle betale i form av manglende samlokalisering, manglende sambruk av lokaler, manglende ringvirkninger, økt trafikk, større utslipp av klimagasser – og stadige rivninger om utbygging av infrastruktur og tilbud på Follo i stedet for i sentrum.

I denne sammenhengen er infrastruktur og tilbud blant annet:

Idrettshall.
Klatrehall.
Kulturhus.
Skøytebane.
Fjernvarme.
Ungdomsskole.
Voksenopplæring.

Hans Kringstad

Rivinga på Follo har startet:

Follo2.jpg
 

 

Publisert 17.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

verdensmestere 17.02.2011 22:16
Nissedalen Orkdal viser sitt sanne jeg nok en gang. I fremtiden handler det om en stor videregående skole , nær sentrum,nær industrien og nær idrettsparken med sitt enorme tilbud på idrettssiden. Likevel fortsetter støyen rundt det å spre i steden for å samle sentrumsfunksjonene. Hurra for Norge, 17. mai olje og alt det dærre der øhhhh.... Herodes Falk fikk sagt det i Prima Vera tiden. Norge, verdens minste nasjon, med skrytepaver,småkonger og verdensmestere som tror de kan alt best selv. Det gjenspeiles i Orkdalspolitikken.

Utfordrer Høyre! 17.02.2011 21:02
Nå foran kommunevalget, nå når dette hallforslaget dukker opp igjen som troll av eske : Høyre har i flere år frontet og arbeidet for å flytte Ungdomsskolen til Follo. Det vil åpne for et stort pengesluk, selv om det på forhånd ser ut til å gi samlokaliseringseffekt. Hvorfor? Jo fordi Høyres folk ser ut til å mangle UNGE politikere med praktisk og fersk erfaring i det å ha unger! Vi som nettopp har vært gjennom denne perioden i livet, vet at det er kolossalt stor forskjell på elever på Vidregående og første års Ungdomsskoleelever: Mens vidregjengerne i alle de år har trosset vind og sno oppover til Follo, kan vi ikke med rimelighet kreve at ungdomsskolen skal klare det. Og DA blir det bussing, til og fra - og det vil komme til å omfatte ALLE elever ut fra likhetsbetraktninger. Det vil mangedoble Orkdal kommunes utgifter på dette området, føre til flere utslipp osv osv osv. Kort og godt det er et helt urealistisk forslag fra Høyres side. Men det kan komme til å fungere som enda et "argument" for denne hallen - som altså også fører til alt det onde Hans har listet opp, og i tillegg senker kommunen ned i enda et evigvarende kostnadssluk. I denne situasjon forventer vi at Høyre våkner opp, tar avstand fra egne urealistiske tidligere forslag og er med på å sette bom for dette hall-forslaget i den kommende valgkampen. Uten det har de lukket seg selv ute fra all kommunikasjon med Orkanger-velgerne og fra ethvert håp om et comeback i Orkdal. Erik Prestmo.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse