Besøkstall

268 818 denne måneden

19 428 305 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Follo som forbannelse - se Ukeslutt

Follo3.jpg

Den beryktede Ukeslutt er på plass i gjesteboka: Plasseringen av Orkdal vgs på Follo kan bli en svøpe for Orkdal som utdanningskommune, og en forbannelse for lokalpolitikerne. Follo slår en kile mellom de fire partiene som bestemmer.
Ordføreren viser fasthet nå. Men har han selv brukt halvsannheter, manipulasjon eller vrøvl i saken før? Se nedenfor.

Ordfører Gunnar H. Lysholm har nylig innført nettopp kategoriene "halvsannheter", "manipulasjon" og "vrøvl" som karakteristikker i ordskiftet i ST.

Det hender ordføreren er en smule upresis. Dessverre har presisjonsnivået vært tvilsomt særlig i en av de viktigste sakene for lokalsamfunnet; satsing på videregående utdanning.

En lite attraktiv videregående skole er et handikap, og en moderne, attraktiv et tilsvarende fortrinn. I 2007 var forfallet på Follo kommet så langt at noe måtte skje. Det oppsto en debatt om å bygge en ny skole på Orkanger samlokalisert med andre samfunnsfunksjoner i stedet for å flikke på den gamle.

Her er et lite tilbakeblikk:

1. Ordfører Gunnar H. Lysholm svarte (skriftlig) på spørsmål fra FrPs Torstein Larsen 17. mars 2007:

"Jeg er enig i at vi i påvente av en løsning reserverer tomt både på Follo og Grønøra" (mellom OTI og Sponplaten).

Tre måneder stemte Lysholm mot å sette av tomt mellom OTI og Sponplaten. Begrunnelsen var at fylket ikke ville flytte skolen.

Men i fylkeskommunens høringsdokumenter heter det stikk motsatt at man ikke ser nærmere på ny plassering fordi Orkdal kommunestyre (flertallet) mener skolen bør ligge på Follo.

Hva er:
A. Sannhet.
B. Halvsannhet.
C. Manipulasjon.
D. Vrøvl.

2. Selberg Arkitektkontor beregnet at skole på Orkanger vil gi mindre klimagassutslipp (fra trafikk) enn skole på Follo. Men i et intervju med ST året etter sier ordføreren at skole på Orkanger vil gi mer trafikk.
Er det:

A. Sannhet.
B. Halvsannhet.
C. Manipulasjon.
D. Vrøvl.

3. I samme ST-intervju sier ordføreren at "en skole i sentrum vil ikke skape mer liv enn at noen elever kjøper snop i langfri" (noe de for øvrig i dag gjør i kantina på Follo).
Er det:

A. Sannhet.
B. Halvsannhet.
C. Manipulasjon.
D. Vrøvl.

4. Fortsatt i samme intervju sier ordføreren at "Jeg har vært rundt i en del kommuner, og jeg har ikke sett én der den videregående skolen ligger i sentrum."
Er det:

A. Sannhet.
B. Halvsannhet.
C. Manipulasjon.
D. Vrøvl.

For øvrig er det glimrende at ordfører Gunnar H. Lysholm nå står mot presset fra Senterpartiet, Venstre og KrF.

Se også Ukeslutt.

Hans Kringstad

 

Publisert 18.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse