Besøkstall

103 234 denne måneden

19 866 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Snart årsmøte og nytt styre i Orkanger Vel

skatepark.php_1.jpgValgkomiteen foreslår tre nye medlemmer i styret i Orkanger Vel: Eva Haugen (sekretær), Arve Holmeng (kasserer) og Grethe Gravrok Sand (styremedlem).

Årsmøtet er torsdag 3.mars kl. 19.00. Du kan sende forslag til styret@orkangervel.no  til og med fredag 25.februar.

Velforeninga hadde et nytt aktivt år i 2010. Bygginga av Orkdalsbanken skateboardpark (bildet) var det største enkeltprosjektet.

Et utkast til årsmelding kan du lese her. Utkastet mangler en del tall og beløp, men gir et godt bilde av aktiviteten.

Årsmøtet holdes torsdag 3.mars kl. 19.00 i lokalene til Brødrene Mo AS i Torgsentret. Det er inngang fra baksiden (navneskilt på døra).

Årsmøtet har vært annonsert i ST tidligere. Annonsen inneholdt ikke opplysninger om fristen for å levere forslag. Vi forlenger denne fristen til førstkommende fredag (25.februar).

Styret kommer til å foreslå en endring i vedtektene. Endringen innebærer at alle i styret velges for to år av gangen. I dag blir bare leder, nestleder, sekretær og kasserer valgt for to år, mens tre styremedlemmer og tre varamedlemmer velges for bare ett år.

Her er valgkomiteens forslag til nytt styre:

Leder: Hans Kringstad (gjenvalg).
Nestleder: Laila Fjeld (ikke på valg).
Sekretær: Eva Haugen (ny).
Kasserer: Arve Holmeng (ny).
Styremedlem: Vidar Liøkel (gjenvalg).
Styremedlem: Geir Knutzen (gjenvalg).
Styremedlem: Grethe Gravrok Sand (ny).

Varamedlemmer:
Bjørn Johan Vullum (gjenvalg), Hans Chr. Falch (ny, tidligere kasserer), Gro Rostad (ny).

Styret foreslår ny valgkomite:
Liv Janne Syrstad, John N. Konstad, Synnøve Sundli.


 

Publisert 20.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

mix 21.02.2011 16:53
Fin mixa gjeng Velforeningen rår over.

medlem 20.02.2011 20:38
perfekt

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse