Besøkstall

89 322 denne måneden

96 991 167 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nye folketall: 11 365 orkdalinger ved siste årsskifte

19FlyfotoOrkanger_med_havneomraadet2.jpg

Orkdal hadde 11 365 innbyggere ved årsskiftet, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Vi har aldri vært flere, men veksten var beskjeden i 2010. Orkdal økte med 89. Nabokommunen Skaun fikk 130 flere bosatte.
Innvandring betyr fortsatt mye for økninga i Orkdal.

Fødselsoverskuddet i 2010 var 25 - altså 25 flere fødte enn døde.

Innflytting sto for resten av veksten. Innvandring fra utlandet er et viktig bidrag: 75 flyttet inn fra andre land, mens 33 flyttet ut. Folk flytter hit for å jobbe.

Men Orkdal har også blitt et mangfoldig samfunn med folkevekst fordi kommunen bosetter mange flyktninger.

258 personer med flyktningestatus ble bosatt i perioden 2001-2010. 183 av disse bodde fortsatt i Orkdal ved forrige årsskifte.

Orkdal sakket akterut sammenlignet med en del andre kommuner i Sør-Trøndelag i 2010. Melhus og Malvik drar fra takket være nærheten til Trondheim, som vokste med 2 550 i fjor.

Her er en oversikt med vekst i 2010 og folketall i parentes:

Melhus     + 187  (15 028)
Skaun      + 130    (6 756)
Malvik      + 127  (12 677)
Rissa       + 101    (6 543)
Klæbu      +  93     (5 894)
Orkdal      + 89    (11 365)
Oppdal     + 88      (6 691)
Hitra         + 84      (4 340)

Meldal      - 17       (3 903) 

Publisert 24.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Sjå på bildet her! 26.02.2011 11:33
Langt oppi der kainn dokk så vidts sjå ei antydning te et veikryss! Sjå Idrettsparken og Vannspeilet kor fint dæm legg - mens det ikke vises tegn te fannremsbanken stadion. Kort og godt et FINT bilde! God helg! EP

Nye kosta! 25.02.2011 00:40
Gunnar Lysholm og Orkdalslistas tid er over, nå må det nye koster til i dalen. men slik saken står er ikke Arbeiderpartiet noe alternativ, ikke før lokallaget på Fannremsmoen kommer på banen og tar klart avstand fra utspillet fra Asphjell, han kaster en skygge over hele Arbeiderpartiet. Det siste utspillet er så viktig at nå MÅ "verdens største fannremspatriot", min egen svoger, Kåre Kurås komme på banen og legge denne ballen DØD for Arbeiderpartiets vedkommende. For her står det om selve troverdigheten. Dersom vi ikke kan stole på at Arbeiderpartiet står på sine standpunkter i 14 dager en gang, har vi ikke bruk for dem, og da kan de bare fortsette sin ørkenvandring i nye 25 år. Nå må Kurås på banen og parkere sine egne, her hjelper ingen andre, det er kun en fannremsbygg som kan stoppe Asphjell! Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse