Besøkstall

103 234 denne måneden

19 866 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rusboliger i Rømmesmoan: Her er protestene

Moan1.jpg

Moan Vel og enkeltpersoner advarer mot Orkdal kommunes planer om fem Endelig Heim-boliger i Rømmesmoan. ST omtalte saken lørdag. Her kan du lese uttalelsene i sin helhet.

Innvendingene er mange, for eksempel:

* Det å samle fem boenheter for tidligere rusmisbrukere på ett sted.

* Dårlig utnyttelse av arealet: Fem boenheter på ei tomt på over seks mål er langt dårligere utnyttelse enn det sentrumsplanen krever. Den sier minimum fire boenheter pr mål.

* Frykt for kriminalitet.

*Konflikt med grøntområder og barns bruk av Idrettsparken mm.

* Økt trafikk i Geitastrandvegen, som er ei blindgate (bildet over).

Orkdal kommune forsvarer løsningen med at beboerne er under rehabilitering, og at de får tett oppfølging og ikke representerer noen risiko.

Moan Vel skriver blant annet:
"Moan Vel har vært i kontakt med Rusomsorgen i Trondheim. De mener det er svært uheldig å samle så mange rusbrukere i samme område. Erfaringen fra Trondheim er at man kun bør ha tre boenheter i nærheten av hverandre hvis man skal lykkes med å hjelpe misbrukere ut av avhengigheten."

Forslaget til reguleringsplan for de fem Endelig Heim-boligene mellom Geitastrandvegen og OTI/Sponplaten kommer nå til politisk behandling.

 

Publisert 28.02.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Lær av historien! 01.03.2011 08:31
Orkdal kommune hadde et akkurat likt prosjekt som dette i den såkalte Blokka øverst i Fjordgata, i en 10-års periode, fram til 1994-95. Det som skjer nå når man samler folk med lik bakgrunn av denne karakter, er at om man får en sprekk, har det lett for å spre seg i et tette bomiljø, og om man får en sprekk ender det lett i kriminalitet, midt inne i dette bomiljøet. Det så man på Orkanger midt på 1990-tallet. Da hadde man mellom 100 og 200 innbrudd i året. Dersom dette nå gjentar seg, er det bare å begynne å telle på fingrene, det er noe over 1000 husstander på Orkanger. Det er sørgerlig for alle parter at man skal bli nødt til å ty til slike virkemidler som velforeningen nå gjør. INgen er tjent med at disse klientene møtes med uvilje og protester. Det er trist for beboerne, velforeningen og klientene det gjelder. For uttalelsen fra Velforeningen er ikke, slik jeg oppfatter det, først og fremst rettet mot klientene, den er rettet mot Kommunen. Kommunen gjør dette - mot bedre vitende og stikk i strid med den erfaringen man allerede HAR, for resultatet av forrige omgang er vel kjent på Bårdshaug, man gjør det for å spare PENGER. Og da blir det nesten umoralsk, at en kommune som skryter av å drive med overskudd, skal belaste et nærmiljø, og i neste omgang også belaste klientene - som står i større fare for å mislykkes, bare for å spare penger. I stedet for å opprette enda en ny "bo-ghetto" burde kommunen selvfølgelig behandle disse klientene som hvilke som helst andre pleie- og behandlingstrengende, og la dem få bo spredt, i et vanlig bomiljø, uten nær kontakt med andre mennesker med akkurat de samme problemene. Gjerne spre dem tilbake til det nærmiljø de stammer og stammet fra opprinnelig, der er det antakelig større sjanse for at de danner røtter og finner seg til rette. I et forholdsvis tett bofellesskap, isolert fra de øvrige beboerne, er det all grunn til å tro at Orkdal kommune vil mislykkes IGJEN på dette området og igjen gjentar alle feilene en gjorde på 1980-tallet, og det er ingen tjent med! ErikP

Moa Bitter 28.02.2011 22:52
Alle har rett til en plass å bo,neste gang kan det være ett av dine barn.Gi folk en sjanse,har dette vært en barnehage,ville det ha blitt protester da også.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse