Besøkstall

103 234 denne måneden

19 866 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF alene: Idrettsrådet vil ha håndballhall på Follo

Orklahallen01.jpg

Idrettsrådet tirsdag kveld: Ikke uventet ble OIF stående alene om å satse på håndball utelukkende i Orklahallen (bildet). De andre idrettslagene i kommunen stemte for å støtte utbygging av idrettshall også på Follo. Det ble 7-1.
Saken er spilt inn av Sør-Trøndelag idrettskrets, der Jorodd Asphjell er leder.

Idrettsrådets leder, Magne Fossbakk fra OIL, fremmet saken på møtet. Hvordan den har blitt en sak er litt uklart. Full hallutbygging på Follo til en angivelig kostnad på 5,5 millioner kroner dukket først opp som et muntlig utspill i ST fra skolens rektor.

Nestlederen i idrettskretsen hevder riktignok i et leserinnlegg i ST at fylket har gjort et innspill overfor idrettskretsen. Men OK: I hvilken grad hele saken er et bestillingsverk er av mindre betydning. Realiteten er som følger:

OIFs Rudolf Larsen foreslo tirsdag kveld at idrettsrådet avviser saken. OIFs begrunnelse er blant annet at:

* Idrettsrådet skal se til at spillemidlene blir prioritert riktig. En hall på Follo vil utløse spillemidler. Det skjer i en situasjon når vi uansett får tre håndballflater og allerede har en lang venteliste for spillemidler.

* Idrettsrådet har allerede behandlet og prioritert søknader som tilsvarer 14,3 millioner i spillemidler (en stor del i Knyken). Dette alene bruker opp potten for Orkdal i mange år framover.

* I tillegg kommer det:
-  søknader i forbindelse med ny bane 3 og basishall i Orklahallen på ca 7 millioner. Da er summen over 20.
- prosjekt fra OIF for opprusting av Idrettsparken.
- muligens ny svømmehall.

OIF viser til at idretten i Orkdal om kort tid vil disponere det beste og mest kompakte tilbud når det gjelder idrettshaller.

Magne Fossbakk fikk støtte fra alle andre lag for at idrettsrådet ber fylket bygge fullverdig hall på Follo - eventuelt at Orkdal kommune går inn med penger.

Kommunen vil i så fall bygge en konkurrent til egen halldrift.

Idrettsrådet har bare rådgivende funksjon. Rådet har tidligere blant annet støttet spillemidler til det såkalte friidrettselementet på Fannremsmoen.

 

Publisert 09.03.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hva SKAL OIL med enne hallen? 10.03.2011 13:32
I dag sprekker nyheten, som har vært kjent lenge: OIL/Orkla trekker damelaget. Dette er øyensynlig bare innledningen til en full nedbygging av fotball i skiklubben Orkdal, så noe påtakelig STORT behov for Hall på Follo for å oppfylle Asphjells drømmer er det pr i dag ikke mulig å se....

Konsekvenser 09.03.2011 15:57
Går ut ifra at Idrettsrådet har foretatt en konsekvensutredning, samt at de har satt opp ett regnskap som viser at dette prosjektet ikke går ut over drifta av Orklahallen. Hvor skal spillemidlene taes fra? Potten til Orkdal kommune er vel brukt opp de neste ti åra, men det er vel fylkeskommunen som fordeler disse ut til hver enkelt kommune, så vi får vel støtte på bekostning av andre prosjekter rundt om i Trøndelag. For noen år tilbake, så var Skaun, Lensvik og Meldal avhengig av å trene i Orklahallen, nå har alle disse klubbene fått egne storstuer, så behovet for en ekstra hall er vel mindre i dag enn den gang!? Idrettsrådet mener at fylkeskommunen skal ta kostnadene ved en utbygging, men hvem skal ta kostnadene ved driftinga av hallen? Jeg har forståelse for at skolen og elevene ønsker en full hall på Follo, men før dette skjer, så må utbyggingskostnader, spillemidler, driftskostnader, konsekvensutredning etc. være på plass. Orkdal kommune har bestemt seg for en utbygging av haller i Idrettsparken, dersom de inngår en avtale med fylkeskommunen om å bygge en ekstra hall på Follo, så tror jeg at de skyter seg selv i begge beina. De høye herrer/damer i fylkeskommunen, idrettsrådet og Idrettskretsen ønsker vel det aller beste for Orkdal kommune, så jeg regner med at planene med de punktene jeg har nevnt blir lagt ut for offentligheten før spaden for en fullverdig hall stikkes i jorda. Stein Atle Gangås

tuben 09.03.2011 15:50
med fare for å gjenta mæ sjøl : føye sæ inn i rækka....Korrupt hele greia.. Sjer inn i krystallkula mi at det plutselig bli "upraktisk" med bane 3 i idrættsparken og vedtak bli som vanlig "omgjort te d bæste for felleskapet"...Akkurat som de 3 millionan som va satt av te ny garedrobe ve hovedbanen i idrættsparken -plutselig "forsvant" dæm å...

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse