Besøkstall

83 004 denne måneden

94 617 466 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkets fagfolk: Follo-hallen er lite egnet

Follo3.jpg

Fylkets fagfolk advarte mot håndballhall på Follo:
Den blir større enn det skolen trenger. Den får for få garderober hvis skolen blir større. Og den vil koste 300 000 kroner mer per år å drifte.
Rudolf Larsen var også mot. Som straff ble han utsatt for tidenes kupp i lokal idrett av OILs Thor Arne Johnsen & co.

ST har aldri presentert fylkesrådmannens vurdering av håndballhall på Follo. I stedet har OIFs skeptikere stått igjen på valplassen som egoister som må støtes ut av de andre idrettslagene - med unntak av Glimt.

Dokumentet ligger ute på fylkeskommunens sider for alle som vil lese. Her er noen punkter:

* Håndballhall på Follo vil koste 300 000 mer å drive i året enn en halv hall, som var planlagt.

* På den annen side vil fylket (Follo) spare 45 000 kroner på at de slutter å bruke Orklahallen.

Det er ikke avklart hvordan differansen på 255 000 per år skal dekkes inn. Det er selvsagt ikke avklart hvor Orklahallen evt skal hente 45 000 kroner.

Orklahallen vil etter alt å dømme tape leieinntekter også på kveldstid. Skolens bruksbehov er dekt på dagtid. Follo vil trolig konkurrere med Orklahallen hver helg og hver kveld i uka.

Dette påpeker fylkesrådmannen:

* For Orkdal vgs er bruksbehovet 51 timer per uke.

* Toppidrettselevene innen håndball og fotball vil legge beslag på en hel hall i gjennomsnitt åtte - 8 - timer per uke.

Jorodd Asphjells kronargument var hensynet til toppidrett. I dag er det altså kun snakk om å slippe å tilbringe åtte timer i Orklahallen per uke.

Enkelte i idretten i Orkdal vil selvsagt få bedre betingelser enn i dag. Men for skolen er hallen fortsatt en bastardløsning. Fylkesråmannen poengterer at man nå bygger større spilleflate uten å bygge flere garderober. Derfor:

* Dette vil ikke gi optimal bruk av hallen verken i dag eller ved en senere utvidelse av elevtallet ved skolen.

Nok en gang: Hallen er i større grad bygd for idretten enn for skolen.

Fylkesrådmannen avslutter:

" Prosjektert idrettshall (liten hall) ved Orkdal vgs vil dekke skolens behov for idrettsareal. Med bakgrunn i dette, økte driftsutgifter ved full hall og lite dokumentert behov for full hall i Orkdal kommune, fraråder fylkesrådmannen en utvidelse..."

Flertallet på 18 i Orkdal kommunestyre stilte en betingelse (1) og ytret ett ønske (2):

1. Halleien i Orklahallen skal ikke økes fordi om hallkapasiteten blir større.
Kommentar: Det er et totalt verdiløst vedtak, siden ingen politikere kan binde andre for framtida. Dessuten risikerer kommunen at Follo legger seg under Orklahallen i pris. Da oppstår en diskriminering av OIF kontra OIL, som ganske sikkert blir Follo-kunder via særavtaler om Knyken osv.

2. Kommunen ønsker å stå for utleien etter skoletid.
Kommentar: Dette er muligens ment som et forsøk på å få kontroll over leieforholdene og unngå diskriminering. Men hvordan skal kommune leie ut en fylkeskommual hall? Det er trolig bare ønsketenking.

Hans K. 

PS: Til glede for 28 som deltok på idrettsrådets årsmøte og til skuffelse for veldig mange: Innlegget mitt i gjesteboka om påskekrim er en aprilsnarr.
Thor Arne Johnsen og medspillerne skal slippe å bli omtalt i en fiksjon. Virkeligheten holder. Noe manus er ikke mottatt fra Johan Bojer jr.

 

Publisert 01.04.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

mye vil ha mer 01.04.2011 22:49
For en grendestrid idrettsrådet, Orkla fk og OIL har lagt opp til, for fremtidens barn og unge.

Nøytral 03.04.2011 00:17
Ja, for Orkanger gjør aldri nå gæli. Latterlig. Bare syt såleng alt ikke presses inn neddi idrettsparken. E jo en selvfølge å bygg en full hall, når det først ska bygges. VI får jo en billig hall, i tillegg t at Follo vil få et bedre omdømme, og bli mer attraktiv for idrettseleva. Slutt å vær så sykt egoistisk.

Nøytral? 03.04.2011 16:26
Tjaaaaa sett i historisk perspektiv er du like nøytral som Sverige var under WW2, før slaget om Midway, El Alamein og Stalingrad..... men du vet vel ikke noe om det.... heller! ep

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse