Besøkstall

83 004 denne måneden

94 617 466 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Svømmeanlegg vil koste ca 100 millioner

Orklahallen04.jpg

Et svømmeanlegg ved Orklahallen vil koste anslagsvis 104 millioner kroner. Det omfatter et 25-meters treningsbasseng med stupetårn, et mindre opplæringsbasseng, et terapibasseng med 32 graders varme og et barnebasseng.
Ei gruppe nedsatt av kommunen foreslår en slik løsning framfor et konkurranseanlegg som vil være mye dyrere. Gruppa tror på mer enn 50 000 besøk per år.

Gruppa har sett på alt fra plassering til finansiering og drift. OIF er representert sammen med representanter fra administrasjonen i Orkdal kommune.

De foreslår en løsning som er langt rimeligere enn et 50-meters konkurranseanlegg, men som samtidig legger til rette for alle brukergrupper.

Plassering:
To alternativer - begge ved Orklahallen, og begge med utvidelsesmuligheter.

Romprogram, litt mer detaljert enn ovenfor:
* Treningsbasseng 25x20 meter.
* Opplæringsbasseng 12,5x8,5 meter.
* Basseng med rullestolrampe, hev- og senkbar bunn og 32 graders varme i vatnet.
* Stupebasseng, eventuelt stupetårn i hovedbassenget.
* Barnebasseng med vannsklie, eventuelt mostrømsanlegg og grotte for vannlek.
* Etablering av treningssenter i bygget vil være svært gunstig.

Kapasitet og bruksfrekvens:
Erfaringer viser at et enkelt 25-meters basseng har en årlig brukerkapasitet på 80 000. Kapasiteten dobles nesten ved å ta med opplæringsbasseng og terapibasseng (flere brukergrupper, stort behov blant pensjonuster kronisk syke mv).

En enkel analyse antyder drøyt 50 000 besøk per år ved et allsidig anlegg på Orkanger. (Folketall, handelsstatistikk).

Gruppa har sammenlignet med et lignende nytt anlegg for Sør- og Nord-Fron i Gudbrandsdal (9000 innbyggere, langt færre enn Orkdal alene). Det hadde 42 000 besøkende første driftsår.

Drift:
Driftsbudsjettet i Fron er på 6,8 mill. kroner. Inntektene fordeler seg på billettsalg, leieinntekter fra skolebading og salg. Gruppa regner med mer effektiv drift enn i Fronl pga samlokalisering med Orklahallen og Idrettsparken.
Orkdal kommune forutsetter bruk av fjernvarme.

Dagens situasjon i Orkdal:
To små basseng, hvorav det på Orkanger er svært nedslitt og vil bli dyrt å rehabilitere.

Gruppas oppsummering:
Orkdal kommune har vedtatt folkehelse som ett av fire hovedmål. Svømmeanlegg er den største møteplassen for helsebringende, fysisk aktivitet.

Der hvor anleggsdekningen er god bader hver nordmann i gjennomsnitt ti ganger i året. der hvor dekningen er dårlig bader hver innbygger bare 1-2 ganger i året. Et svømmeanlegg vil gjøre det attraktivt å bo og leve i Orkalsregionen.

Gruppa har bestått av: Tore Sandbæk, leder tekniske tjenester. Kai Roger Magnetun, leder kultur og fritid. Rudolf Larsen, OIF hovedlag. Anne Kathrine Angvik og Tor Erik Sørensen, OIFs svømmeavdeling.

Formannskapet skal drøfte saken neste uke. Her kan du lese saksframlegget og mer om gruppas forslag. 

Publisert 28.04.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse