Besøkstall

126 923 denne måneden

21 499 122 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OTI-saken: Ber politikerne sette på bremsene

P6080005_1.JPGI

I et brev til de 35 politikerne i Orkdal kommunestyre ber Svend Åge Sæther om at kommunen prioriterer Sæther/Rømme foran OTI-utbygging.
Onsdagens OTI-sak kan få vidtrekkende følger for sentrumsutviklinga. Les brevet "Sentrum - levende eller dødt" nedenfor.

Svend Åge Sæther har engasjert seg for utvikling på Sæther-eiendommen ved Geilan (Han har ikke eierinteresser trass i navnet). Sæther gjorde det Orkdal kommune skulel ha gjort; han koblet grunneier med en arkitekt. 

Arkitekt Per Knudsen laget en visjon for utvikling av eiendommen. Men med stadig vekst ved kjøpesentrene er det fare for at markedet for forretninger støvsuges. Det skal være forretning i første etasje på Sæther/Rømme. Det skal også være dyr parkering under bakken.

Det politiske flertallet i orkdal vil i stedet prioritere OTI ved å la sentret slippe å bygge p-hus.

Svend Åge Sæther er fra Okanger, men bosatt på Fannrem. Her er appellen hans til Orkdal kommunestyre:

"Sentrum, levende eller dødt, valget er ditt nå på onsdag.

 I kommunestyret onsdag 27/10 2010 fikk arkitekt Per Knudsen presentert vårt innspill og planutkast for Orkdal 2040, se vedlegg. Vi fikk mange gode ord etter presentasjonen og jeg var rimelig optimistisk til at her var det en tverrpolitisk vilje til å få til et kompakt sentrum i Orkdal. I mine øyne vil en utbygging på jordet vet Geilan være det som raskest kan komme i gang og sikre dette. Her er det en flott mulighet for fine bygg kombinert med butikker, kontorer og annen næring med leiligheter i etasjene over. Dette vil føre til en forsterkning av sentrum og den handlegata som er der i dag. Forutsetningen er at det finnes politisk vilje og tilrettelegging for bygging, samt næringsdrivende nok til å fylle det som nødvendigvis må være næring.

 Personlig kjenner jeg ”politikkens spill” for lite og jeg ble derfor overrasket når jeg oppdager at politikere ikke har sørget for å ta nødvendige grep for å styre utviklingen slik 2040-tanken var og er. Hvorfor ble det brukt 8 mill. kroner på 2040 viss det ikke er politisk vilje til å styrke sentrum og å styre utviklingen slik prosjektet tilsier?

 Før jeg går videre vil jeg understreke at jeg ikke har noe imot OTI (se vedlagte avisartikkel) og jeg er selvfølgelig tilhenger av at firmaer skal ha ambisjoner og se utviklingsmuligheter. Slik sett er jeg for at OTI skal få utvide. Men som politikere må dere se større på utviklingen av Orkdal enn det de næringsdrivende gjør. Derfor er det viktig at ting nå skjer i riktig rekkefølge. Viss dere mente noe med å sette i gang Orkdal 2040 så er det viktigere ting enn OTI dere må ivareta.

 Jeg har snakket med et stort entreprenørfirma som gjerne kan komme til Orkdal og bygge, men det er selvfølgelig visse forutsetninger. Primært må det være politisk vilje og langsiktig forutsigbarhet, videre må det finnes nok næringsdrivende  til å fylle det som nødvendigvis må være næring. Videre må det selges nok leiligheter slik at man ser at prosjektet bærer seg økonomisk. Brister noe av dette bygger vi heller i Trondheim sier entreprenøren.

 Får nå OTI bygge ut som de vil, og uten krav om parkeringshus eller andre restriksjoner, vil de støvsuge markedet for butikker og andre næringsdrivende som har tenkt eller som kan tenke seg etablering i Orkdal. Dette vil kvele utviklingen i sentrum og før vi får bygd i sentrum vil Amfi være sterke nok til å sette i gang med sine utvidelser på Bårdshaug. Orkanger sentrum vil på denne måten dø og bli til et boligområde. Det var da vel ikke hensikten med 2040?

Mange politikere har stemt slik at min oppfordring nå kanskje føles å komme i 12-time, men jeg vil allikevel be dere å sette på bremsene og innføre en rekkefølgebestemmelse som sikrer sentrum.  Inntrykket mitt er at mange av dere egentlig er enige i det, men føler at det har kommet for langt i prosessen. Det er IKKE det viss dere vil, og står dere tverrpolitisk samlet om denne saken så er det ikke skummelt heller. Dette er det intet parti som skal vinne, det er Orkdal og befolkningen som skal være vinnerne.

Med hilsen

Svend Åge Sæther"

 

Publisert 23.05.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Løpogkjøp 24.05.2011 17:27
La kjøpesentrene få bygge ut slik at handelslekkasjen inn til Trondheim blir redusert. Det tjener ALLE på :)

kremmer 23.05.2011 22:01
Kjempegod ide. Helt enig, MEN det er for seint. Markedskreftene har rullet for langt. Den mest realistiske løsningen for Orkanger som sentrum er at Oti(og Amfi) blir størst og best slik at senterene trekker enda mere folk. Noe som vil føre til at det drypper til resten av stedet. Politikerne må i steden sørge for å legge bedre til rette i Orkdalsveien for spesialbutikker, kafeer og andre publikumsmagneter. Eneste mulighet for å flytte butikker fra Oti og Amfi til Sæther/Røhme eller begge sentrene dit, er at Orkdal kommune hjelper til med flytting og nye bygg. Prisen vil vel bli godt i overkant av 100 mill. Er det realistisk? Glem det, og bruk kreftene heller på realistiske løsninger.

Reinhekla, Jon Fredrik Skauge 23.05.2011 14:19
Godt innspill! Nå må politikerne i Orkdal begynne å se konsekvensene av hva de stemmer for! Hva slags samfunn og sentrum ønsker vi oss i 2040. Innspillene til prosjektet Orkdal 2040 talte vel ikke for utbygging av kjøpesentre? Reinhekla

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse