Besøkstall

103 234 denne måneden

19 866 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen retter flengende kritikk mot Nye Knyken

Knyken2_1.jpg

Administrasjonen i Orkdal kommune retter voldsom kritikk mot Nye Knyken foran onsdagens møte i formannskapet. Rådmannen foreslår at politikerne sier nei til 2,5 mill. kr. i støtte. Men foreslår ja til å garantere for et nytt lån på 11,5 millioner fordi  kommunen er i en tvangssituasjon.
Konklusjon: Orkdal IL har holdt tilbake informasjon. Det er usikkert om klubben vil klare å drifte Nye Knyken uten enda mer hjelp.

Knyken er definitivt en skandale, hvis rådmannen har rett.

All kritikk som har kommet fram, og som delvis er avfeid av OIL, ser ut til å være berettiget: Her kan du lese rådmannens omfattende saksframlegg, som peker blant annet på disse punktene:

* Allerede i oktober 2010 visste de ansvarlige for prosjektet at de hadde bommet totalt på masseuttak. Det så ut  til foreligge et ytterligere lånebehov på ca 12 mill. kr.

* Søknaden om spillemidler opererte med et budsjett på 54 mill. kroner. Søknaden til kommunen om lånegaranti oppga "bare" 43,5 millioner i kostnader.

* Orkdal kommune som garantist og økonomisk samarbeidspartner ble ikke orientert om sprekken da Orkdal IL søkte om garanti for det første lånet for snart trekvart år siden.

* Rådmannen bruker uttrykk som "klanderverdig" og kritikkverdig" om et prosjekt ledet av Jorodd Asphjell, Thor Arne Johnsen & co.

*Orkdal kommune ble orientert i slutten av mai. Da nektet Orkdal sparebank å gi ytterligere lån uten garantier fra kommunen. Det ser ut til å ende med at kommunen må ta stor risiko.

* Rådmannen er nemlig usikker på om Orkdal IL kan forsvare renter og avdrag i framtida - trass i forsikringer fra Jorodd Asphjell. Det må skaffes betydelige ekstrainntekter. OIL varsler blant annet til at den har søkt om 3 millioner i såkalte programmidler. Kommer ikke disse må kommunen trolig ut med enda mer penger mens andre anlegg venter på tur.

* 30.april satt Nye Knyken med 5 millioner kroner i ubetalte regninger. Kassa var tom. Det så ut til å mangle 18 millioner på å få ferdig fase 1. Ledelsen holdt tett for kommunen, og lløy på spørsmål fra ST.

* Ekstra masseuttak er brukt til formål det ikke er søkt spillemidler om. Dette kan få følger for utbetaling av spillemidler, ifølge saksframlegget.

* Rådmannen anbefaler ikke gransking eller politianmeldelse, men varsler at kommunens rutiner skal legges om. Han mener imidlertid det var vanskelig for kommunen å oppdage situasjonen i Nye Knyken uten at Orkdal varslet aktivt.

*Orkdal kommune trodde opplysningene fra OIL var dekkende.

 

Publisert 14.06.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

nok er nok 14.06.2011 22:46
Galskapen fortsetter. Nå må foten settes ned. Denne gjengen kan ikke fortsette sitt prosjekt på bekostning av at andre får mindre og ingentingat spillemidlene i lang tid fremover. Knyken har mer enn godt nok tilbud til barn og ungdom på vinteridrettssiden.

utfløtter 14.06.2011 20:08
Hvis Orkdal kommune trodde på disse eventyr-fortellingene fra OIL,må det i det minste karakteriseres som oppsiktssvekkende naivt.Ikke det minste rart da at rådmannen ikke vil gå til verken granskning eller politianmeldelse,det vil jo i høyeste grad også ramme de som sa ja til galskapen.

OIL-ledelsen må ta ansvar! 14.06.2011 15:16
5er-banden og hele den øvrige ledelsen i OIL må nå for skams skyld vise at det er hold i alt skrytet vi har hørt : de må tvinges til selv å ta opp lån og dekke tapene. Disse folka har til dels store eiendommer å sette inn som sikkerhet for lån. Det bør de gjøre og på den måten selv ta støyten for det de har stelt i stand : entreprenørfirma som har stilt opp med betydelige summer i form av gratisarbeid, risikerer å tape mange millioner. Det er lojale medlemmer av OIL som har trodd på tomme løfter fra lederne. D Disse lederne bør nå ta støyten selv, i stedet for å velte ansvaret over på fellesskapet. Man kan og skal ikke spekulere ustraffet med andre folks penger! OG : Det er ingenting folk lærer så mye av som selv å tape penger! Så slipper vi kanskje flere slike fantasi-fostre i framtida?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse