Besøkstall

83 004 denne måneden

94 617 466 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vi skal spare: Orkdals brannberedskap på kanten av loven

brann1_1.jpg

Orkdal kommunestyre har nylig delt ut 6 spontan-millioner til idrettsanlegg. Etterpå har det samme kommunestyret vedtatt sparetiltak som gir oss:
* En brannberedskap på kanten av loven.
* Elendig vedlikehold av kommunale bygg.
* Dårligere veger.
* Slutt på utvidet åpning ved folkebadet (selv om folkehelse skal prioriteres).

Bakgrunnen for tiltakene er at tekniske tjenester har brukt mer penger enn budsjettert. Det hjelper ikke at mye av merforbruket er uforskyldt, som feks:

* Ekstreme kuldeperioder med vannskader og tining av rør.
* Båthavari ved Langbrua som eier/forsikringsselskap ikke betaler.

Kommunestyret vedtok innsparingstiltakene 22. juni uten at vedtaket vakte oppsikt. Dette til tross for at det står svart på hvitt at brannberedskapen fra nå av kan være ulovlig:

”Endret rutine ligger på kanten av lovligheten og kan få konsekvenser for reelle tilfeller av brann.”

Direkte oversatt betyr det at liv kan gå tapt fordi brannvesenet ikke rykker ut som før. Fram til nå har et helt lag rykket ut til bygninger med automatisk alarm, som sjukeheimen.

Fra 1.juli skal bare en mann rykke ut, og så varsle de andre hvis det virkelig brenner. Årsaken er at mange falske alarmer koster penger.

Fra 1.september kan det bli aktuelt å gå enda mer drastisk til verks: Det leies ikke inn vikarer ved sykdom. Det innebærer blant annet risiko for at Orkdal ikke kan stille med røykdykkere ved brann. Også det kan koste liv.

Brannsjefen har orientert mannskapene skriftlig om tiltakene som er vedtatt av Orkdal kommunestyre. Her gjentas det at man balanserer på kanten av loven – og kanskje er over grensa for hva som er lovlig:

”…en del av tiltakene er helt klart både på grensen og sågar over grensen for hva som er lovlig i henhold til gjeldende forskrifter”, skriver brannsjef Leif-Harald Bremnes.

Orkdal kommune bruker fra før av mindre til brann og redning enn gjennomsnittet for norske kommuner.

Vedlikehold av kommunale bygg som skoler og lignende skal også trappes ned. Dette setter ikke liv i fare, men kan koste dyrt på sikt. Det legges nå opp til minimalt vedlikehold. Her er tallene:

• I 2010 brukte Orkdal kommune 79 kr pr kvm på vedlikehold.
• I 2011 blir beløpet redusert til 44 kr pr kvm.
• Trondheim kommune bruker 100 kr pr kvm.
• Holte prosjekt (uavhengige konsulenter) anbefaler 160 kr pr kvm – altså nesten fire ganger nivået i Orkdal.

 

 

Publisert 06.07.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Vi må få et politisk skifte! 07.07.2011 00:39
Kommunevalget MÅ sikre en fullstendig ny politisk ledelse i Orkdal kommune! Nå må det bli slutt på Ad Hoch-bevilgninger, hastesaker hvor pengene sløses ut uten forutgående grundig saksbehandling. Det kommer ikke til å skje med det borgerlige flertallet, det har BLITT deres arbeidsmåte dette, sløse vekk penger uten å tenke seg om, og la andre betale regninga etterpå... Et politisk skifte har kanpt noen gang vært mere påkrevet enn nå! Erik Prestmo

Gitt opp? 07.07.2011 00:13
Brent jords taktikk er en militær taktikk som går ut på å ødelegge alt som kan brukes av fienden mens en selv rykker frem eller trekker seg ut av et område. 5HH

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse