Besøkstall

53 089 denne måneden

12 366 677 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Valg 2011: Se hva partiene sier om kulturhus i Orkdal

26042009305_2.jpg

Fire partier har bestemt seg for at framtidas kulturhus skal ligge ved dagens kino: KrF, SP, SV og Venstre vil ikke diskutere andre løsninger. De har programfestet Bårdshaug. Orkdalslista mener trolig det samme.
FrP vil ha kulturhus på Sæther/Rømme. Høyre vil ha mer kunnskap. Ap ønsker å satse på ST-kvartalet. Småbylista vil etablere et nytt hus "i sentrum."

Framtidig kulturhus er en av sakene som skiller partiene i Orkdal foran valget.

Orkanger Vel satte saken på dagsorden i forbindelse med Orkdal 2040 ut fra følgende tankegang:

* Kulturen og publikum trenger et nytt og mer funksjonelt hus.
* Sentrum trenger aktiviteter som kan gi liv til den eneste handlegata vi har, og stimulere butikker og serveringssteder.
* Folk trenger nye møteplasser.
* Orkdal kommune trenger et levende hus for å dempe kulturlekkasjen til Trondheim.

I tillegg vil bruk av ST-kvartalet åpne for øknomisk gunstig sambruk med skolene på Orkanger, som er i ferd med å bli for små.

Noen partier fant ideen interessant. Andre reagerte øyeblikkelig negativt.

I september i fjor behandlet kommunestyret et forslag om å utrede blant annet gevinsten ved sambruk med skolene. Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, Høyre og FrP stemte ned utsettelsesforslaget.

Bare Ap, SV og en av KrFs to representanter ønsket mer kunnskap. Deretter stemte flertallet for at framtida ligger ved kinoen på Bårdshaug.

Alle partier har tatt opp saken igjen i programmene for de neste fire årene. Dette sier de:

Arbeiderpartiet:
Ønsker å kjøpe ST-eiendommen.
Vil bygge kulturhus i Orkanger sentrum for å styrke kulturlivet og redusere både kultur- og handelslekkasjen til Trondheim.
Det vil gi inspirasjon til både frivillige og de som lever av kulturbasert aktivitet.

Fremskrittspartiet:
Orkdal FrP ønsker primært kultur-/flerbrukshus plassert på Sæter/Rømme. Ser klart behovet for et nytt kultur/flerbrukshus. Må inneholde alle funksjoner slik at huset blir fullverdig for kulturlivet i kommunen.

Høyre:
Ønsker nå at utredningene omkring kulturhus fortsetter: "For å gi oss et bedre beslutningsgrunnlag må behov, innhold og pris debatteres. Opprustning av eksisterende kulturhus bør begrenses til et minimum så lenge utredningsarbeidene pågår."
(Ønsker altså mer kunnskap, i likhet med det Orkanger Vel foreslo for ett år siden).

KrF:
"Vil videreutvikle kommunens kulturhus på dagens tomteområde." Dermed basta.

Orkdalslista
Nøyer seg med to ord i programmet: "nytt kulturhus."
Sier ikke hvor, men partiet stemte samlet for Bårdshaug i fjor. Ordføreren erklærte seg da inhabil fordi han som hotelleier har økonomiske interesser knyttet til stedsvalg. I Uke-Adressa 16.juli uttalte han imidlertid at det er uaktuelt å flytte kulturhuset fra Bårdshaug.

Senterpartiet
sier bare: "Videreutvikle dagens kulturhus på Bårdshaug." Ingen argumentasjon.

Småbylista:
Sier ikke eksplisitt ST-kvartalet, men ønsker å kjøpe ST-bygget og vil ha nytt hus i sentrum.
Begrunner slik: "Kulturlekkasjen til Trondheim representerer først og fremst et ubenyttet potensiale for Orkdal. Kommunen taper omsetning, mister sosiale møteplasser og blir mindre attraktiv å bo i."
Lista vil: "Etablere et kultursenter/flerbrukshus i sentrum som dekker et bredt spekter av aktiviteter som; kino, konserter, teater, bibliotek, kafe, utstillingslokaler, foreningslokaler, ungdomsklubb, kulturskole, kunstnerlokaler, kulturnæringer, Frivillighetssentral..."

SV:
"Videreutvikle dagens kulturhus på Bårdshaug, og utvide dette med bedre fasiliteter for konserter og øvingslokaler."
Men vil ha et mini-kulturhus i tillegg: "Sikre et kulturelt treffsted i form av et allaktivitetshus på Orkanger." (Ole Brumm?).

Venstre:
"Vil bygge ut kulturhuset i tilknytning til dagens kulturhus på Bårdshaug. Dette alternativet har klare økonomiske fordeler."

PS:
Det siste vet Venstre ingen ting om. Partiet var med og stemte ned forslaget om å innhente mer kunnskap om økonomien for ett år siden. Ingen har feks beregnet gevinsten ved at 550 elever ved skolene på Orkanger får to-tre minutters gangavstand til et offentlig bygg med lokaler for kunst, kultur, undervisning mv.

Kulturleder Arne Fagerholt mener også at kommunen trenger et nytt hus, men innser at dagens lokale vil være i bruk i mange år.  Med Fagerholt i spissen tar kommunen nå et løft for å få folk til Orkdal kulturescene og kinoen.

Under en modell av et mulig kulturhus i ST-kvartalet.

Hans Kringstad

n_8_1.jpg

 

Publisert 05.09.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Atle Sognli 08.09.2011 13:18
Hei Utdanningsforbundet har sendt spørsmål til alle partiene i Orkdal om barnehage og skolespørsmål.Jeg vet ikke om de har egne hjemmesider, der de legger ut svarene. Men kanskje Orkanger Vel, kan spørre om de kan få legge ut svarene på sin side. Bare et forslag. Og husk å bruk stemmmretten.

Hans 06.09.2011 08:16
Programmene ligger ute i sin helhet under VALG 2011. (En feil på lenken til Orkdalslista er nå rettet). Det er lett å finne fram til kapitlene om skole. Jeg husker ikke nøyaktig hva hvert enkelt parti lover, men det er mest generelle ord og vendinger. Grøtte får ny skole. Evjen og Orkanger har det trangt, og får det enda trangere hvis vedtaket om å porioritere boligbygging sentralt (fortetting/bygging nær arbeidsplasser og kollektivårer)skal følges opp.

Per Post 05.09.2011 23:56
Har vært fint om Orkdal vel sin hjemmeside kunne ha fortalt hva partienes planer de har for skole i Orkdal. Blir det mer nedskjæringer. Og enda mer teori, mindre kroppsøving og forming. Blir det nye barnehager / flere barnehager, eller er det kun grendehus som skal bli brukt midlertidig løsninger.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse