Besøkstall

126 923 denne måneden

21 499 122 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Valget: Ap-velgerne gikk til Orkdalslista

defaultimage_1.jpgArbeiderpartiets velgere utenfor Orkanger gikk til Orkdalslista. APs arbeid for  sentrumsutvikling skremte etter alt å dømme vekk velgerne oppover i dalen.

Dermed ble partiet med den tydeligste politikken taperen. Lista uten tydelig politikk vant valget i Orkdal.

Geografi ser ut til å ha avgjort valget i stedet for ideologi:

43 prosent av orkdalingene stemte Ap ved fylkestingsvalget. Bare 25,5 prosent stemte Ap i kommunevalget.

Detaljene vil trolig vise at Ap har lidt nederlag i kretsene utenfor Orkanger. Partiet har tapt på at sentrumsutvikling oppfattes som en sak for Orkanger.

I tillegg har det ikke lyktes å mobilisere velgerne. Valgdeltakelsen var riktignok litt høyere enn før, men fortsatt bare på 60,4 prosent. Fire av ti satt hjemme.

Alt ser ut til å bli som før i Orkdal. Ordfører Gunnar H. Lysholm blir etter alt å dømme sittende i fire nye år (til sammen 16 år.)

Partier på borgerlig side har sagt klart i ST at de ønsker Oddbjørn Bang framfor Gunnar H. Lysholm. Men Orkdalslista er nå desidert storebror og kan kreve ordførervervet med den største naturlighet.

For øvrig vedtok det politiske flertallet tidligere å øke stillingen som varaordfører fra 20 til 50 prosent fra og med kommende periode. Med nærmere 400 000 i lønn for varaordføreren kan det bli lettere å akseptere posten som nestkommanderende.

Senterpartiets Oddbjørn Bang peker seg ut som varaordfører for enda en periode.

Orkdalslista (9 mandater), Senterpartiet (5) og Venstre (3) har flertall sammen med enten KrF (2) eller Høyre. (2). 18 mandater gir flertall i Orkdal.

FrP (2) står uten innflytelse i orkdalspolitikken også i kommende periode.

Arbeiderpartiet (9) og SV (1) lever videre i mindretall.

Småbylista kom inn  med to mandater, men får ingen politisk makt ut over muligheten til å påvirke gjennom dialog. Der ligger også Arbeiderpartiets eneste mulighet de neste fire årene.

Valgresultatet betyr sannsynligvis at Orkdal kommune ikke vil erverve ST-eiendommen som et ledd i å styre utviklinga av sentrum.

Økonomien er for øvrig dårligere enn før. Særlig Orkanger kan gi ordføreren og samarbeidspartnerne alvorlig hodebry:

* Finansieringa av Orklahallen er ikke i boks samtidig som hallen på Follo nå bygges ferdig med bidrag fra Orkdal kommune.

* Forholdene ved svømmehallen på Orkanger er under en hver kritikk samtidig som det ikke finnes penger til nytt svømmeanlegg.

* Orkdal kommune har latt Idrettsparken forfalle i år etter år. Nå har OIF overtatt hovedansvaret fra kommunen. Planene og investeringsbehovet er omfattende. Penger mangler samtidig som kommunen har sprøytet ti millioner inn i vinteranlegget i Knyken.

* Skolene på Orkanger kan bli sprengt dersom Orkdal kommune følger opp planene om fortetting og utbygging i sentrum. ST-kvartalet er en mulig løsning - et mulig kinderegg. Men så langt har uviljen vært stor i Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre og KrF.

Disse partiene har nå flertall alene.

Valgresultatet kan også bety at kvinnene i Orkdal fortsatt blir uten ledende posisjoner i politikken. I inneværende periode har alle lederverv vært besatt av godt voksne menn:

Gunnar H. Lysholm (O), ordfører.
Oddbjørn Bang (Sp), varaordfører.
Rasmus Skålholt (Sp), leder i hovedutvalg forvaltning.
Oddbjørn Almli (Sp), leder i hovedutvalg drift.
Arne Grønset (V), leder i kulturutvalget.

 

 

Publisert 13.09.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

SP 15.09.2011 00:09
Problemet for de som blir provosert av Orkanger Vel er at de ikke er i stand til å takle sannheten. 99,9% av det som skrives informativt på Orkanger Vel har beviselig dokumentasjon. Joda det er ikke like greit for alle å få sannheten midt i fleisen. Da beror det meste på hvem som har den reneste stien.

ap og ilojalitet 13.09.2011 22:40
Delvis enig i ap-velger men jeg synes årsaken til nedgangen har flere innfallsvinkler. Ap har i dag for mange sterke småkonger med ulike meninger. Innad i partiet opptrer disse medlemmene uoversiktlig, uten lojalitet til partiets demokratiske prosesser. Hallsaken på Follo er det værste og mest destruktive eksemplet på akkurat dette. Partiet er dessverre befengt med politikere som opptrer ilojalt og udemokratisk, ut i fra sitt eget revir. Ingen politiske partier får oppgang hvis en slik politikk får rotfeste.

AP-medlem og AP-velger 13.09.2011 21:23
Velgerne har sagt sitt på basis av hva som har vært kommunisert ut til publikum. Har man ikke klart å fremme sitt budskap på en måte som gjør at flere kan sympatisere med det, må man revurdere valgstrategien. Man søker makt for å få innflytelse, da må man få folk med seg. I årets valgkamp har AP tapt på å fronte saker som fremstår som kontroversielle for de fleste utenfor Orkanger, mye kunne vært vunnet på å tone dette ned og heller fokusere på AP´s kjernesaker i et større perspektiv. Selv om dette er forum for Orkanger Vel som jeg føler stor sympati for, tør jeg påstå at Orkdal AP er best tjent med ikke å bli for assosiert med Orkanger Vel. For å kalle en spade for en spade er det slik det blir oppfattet, og jeg tror det er her hunden delvis ligger begravet når det gjelder AP´s dårlige valgresultat. Vi må våge å se saken fra ståstedet til de vi ikke er enige med også, det gjør oss bedre i stand til å finne strategier for hvordan man skal vinne andre over til sin side... Og etter et valg som så ettertrykkelig har understreket at flertallet ikke har fattet vårt poeng, da må vi våge å tenke disse tankene!

Steinar Larsen 13.09.2011 22:18
Kloke ord.

flere 13.09.2011 16:00
Uforståelig at flertallsgruppen som totalt sviktet i 2040 prosessen fortsetter i samme destruktive sporet. Fadesen er komplett når uttalelser fra ledere sier det hadde vært greit med park på Sæther Røhme. Byplanleggerne og rådgiverne i Orkdal 2040 prosjektet blir fullstendig latterliggjort.

sumarium 13.09.2011 15:48
Da blir det fortsatt bygdestrid, og kampen mot Orkanger og OIF kommer til å fortsette i stor stil. Flertallsgruppen har beviselig jobbet for spredning av sentrum og sentrumsfunkjsoner samtidig som de forskjellsbehandler den viktige idrettsutviklingen. Sum sumarium = grendestriden vil øke i omfang - dessverre. Nytt håp om 4 år.

Ove B 13.09.2011 17:06
E no ka du gjør det te sjøl det da.

gerd nordli 13.09.2011 13:25
Med dette resultatet,må nok Orkdal og Orkanger se langt etter et samlet sentrum.Denne gangen hadde innbyggerne sjansen,men i denne bygda kommer man aldri til en felles løsning.Dessverre.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse