Besøkstall

126 923 denne måneden

21 499 122 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger: Halvparten av velgerne satt hjemme

sentrum1.jpg

* Folk på Orkanger satt i sofaen.
* Folk på Fannrem mobiliserte mot Arbeiderpartiet, som gikk til valg på å utvikle Orkanger sentrum.
Grendevalget ga et valgskred til Orkdalslista. Det lyktes å framstille utvikling av en bykjerne som en trussel. Men nå har ordfører Gunnar H. Lysholm ansvaret for å handle.

Orkdalslista gikk til valg på et program uten konkrete saker, virkemidler og løfter. Men ordføreren de siste 12 årene har like fullt uttalt seg forpliktende gang på gang.

På et folkemøte om Orkanger 2040 i november 2009 kom en av de sterkeste programerklæringene:

* Toget for Orkanger går nå. Orkdal 2040 er en siste sjanse hvis dere vil være med og skape et godt sentrum. Hvis vi mislykkes kan vi nesten ikke vise oss ute etterpå.

Sitat Gunnar H. Lysholm, som har brukt 8 millioner kroner av fellesskapets midler på å lage en plan blant annet for en bykjerne.

Nå starter arbeidet med å lage resultater av papirbunkene.  Lysholm har med seg blant andre Ingrid Fagerli, Berit Westrum Johansen, Khadija Mohammed Ali og Terje Sletvold.

De tre sistnevnte er bosatt på Orkanger. Sentrumsplanen er ingen plan "for ørbøggen" (uttrykk fra Venstres Erik P. Tronvoll i ST), men valget tyder på at folk på Orkanger er mer opptatt av å utvikle sentrum enn folk i andre deler av kommunen:

Fannrem:
Arbeiderpartiet gikk til valg på å satse på sentrumsutvikling - av hensyn til hele kommunen. Opptellinga viser at det likte ikke velgerne på Fannrem. Ap fikk 160 stemmer i Grøtte krets mot 302 i 2007 - altså nærmere en halvering. Orkdalslista gjorde et brakvalg i kretsen.
Økt valgdeltakelse.

Orkanger:
Enda lavere valgdeltakelse enn sist.124 FÆRRE stemmer avgitt enn i 2007 da bare 55,8 prosent stemte. Mangler kvalitetssikrede tall, men valgdeltakelsen er så vidt over 50 prosent.

Ap og Småbylista fikk like mange stemmer til sammen som Ap fikk alene i 2007. Orkdalslista gikk fram også på Orkanger.

Hvorfor?
Både Knyken-saken og Follo-saken er trukket fram som forklaringer i tillegg til den konkrete satsinga på utvikling av sentrum. Gunnar H. Lysholm stemte sammen med Ap mot at kommunen skulle betale for fylkets hall på Follo - uten at velgerne straffet ham.

Selberg arkitektkontor intervjuet folk både på Orkanger og Fannrem om sentrumsutvikling under arbeidet med 2040-planen. Også innbyggere på Fannrem svarte slik:

* Vi ønsker et samlende, levende sentrum på Orkanger.
* Orkdalsveien må styrkes som handlegate.
* Vi ønsker bedre tilbud til ungdom i sentrum.

Men det var en spørreundersøkelse, ikke valg.

Hva kjennetegner kommuner som skaper gode bykjerner?
Svar: Politisk enighet om mål og midler, og en felles forståelse for at sentrumsutvikling er bra for hele kommunen. En dugnad, somi Drammen.

Hva kjennetegner det politiske klimaet i Orkdal?
Svar: Polarisering. Stadige stikk som stimulerer den underliggende frykten for at et sterkt sentrum svekker resten av kommunen.

Ansvaret lligger hos partier som spiller ut dette fryktkortet. De samme partiene har nå skaffet seg økt ansvar for å gjøre Orkdal 2040 til noe mer enn en bunke papirer og en liten buss som kjører i ring.

Hans Kringstad 

Publisert 14.09.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ape 19.09.2011 21:18
Man kan diskutere APs nedgang tiat og tuat. Den enkle forklaringen til at AP ikke fungerer lokalt er at partiets største politiker(stortingsmannen fra Fannrem)har vært totalt fraværende i valgkampen. Alle vet at han jobber konsekvent mot konstruktiv utvikling på Orkanger, og da får man som man reder. Grendestriden og idrettsproblematikken som herjer bygda har utspring fra dette miljøet.

terje 18.09.2011 12:49
Ap mistet de fleste stemmene på Fannrem(Grøtte krets). Ref 160 stk mot 303 i 2007. Det tyder på at folk i Fannremsområdet er påvirket av grendestriden. Grendestriden som har blomstret opp grunnet Knykenfadesen og den destruktive idrettsutviklingen(idrettskuppet). Opphavet til striden kommer fra sentrale personer nettopp i miljøet i og rundt OIL og ORKLA. Denne arbeidsmetoden/politikken har som hovedmål at mest mulig skal tilfalle egen klubb og idrettslag, uansett hvordan forholdene er tilrettelagt andre steder. Hvis man skal greie å trekke lasset sammen i denne langstrakte bygda må det en del drastiske holdningsendringer til. Men på viktige områder har det kommet alt for langt i feil retning. Da blir det vanskelig.

for mye gammelt 17.09.2011 22:22
Når over halvparten av velgerne sitter hjemme er det noe som er rav ruskende galt med politikken og politikerne. Får håpe på bedring, men det er skremmende å se at så mange gamle travere fremdeles skal styre kommunen.

Orkdalslista 16.09.2011 20:04
Hovedproblemet for AP og valgnederlaget er partiets motsetninger innad. Total mangel på samkjøring og enkeltpersoners sololøp er årsaken.

ex ap 16.09.2011 17:19
Ingen vits i å diskutere om Kringstad er medvirkende til aps fall. Absolutt alle ser årsaken. Og den er : partiet har for mange frontfigurer med ulike meninger i viktige saker. Partiet har i tillegg medlemmer som går midt imot demokratiske avgjørelser innad i partiet. Eks i fleng. Nok å nevne Follohallavgjørelsen. Nei Orkanger Vel og Kringstad har ikke noe ansvar for aps dårlige resultat.

Folke Forfang 15.09.2011 18:15
Tøv som valganalyse Hans Kringstad er opptatt av sentrumsutvikling. Svært opptatt av sentrumsutvikling. Så opptatt av sentrumsutvikling at han oppfatter kommunevalget som ei folkeavstemming om sentrumsutvikling. I tillegg skal alle analysene presses inn i formelen øra mot resten. Slikt blir det bare tøv av. I den første «valganalysen» konkluderer han: «AP’s arbeid for sentrumsutvikling skremte etter alt å dømme vekk velgerne oppover dalen». I den andre «analysen»: «Folk på Fannrem mobiliserte mot Arbeiderpartiet.» «Arbeiderpartiet gikk til valg på å satse på sentrumsutvikling – av hensyn til hele kommunen. Opptellinga viser at det likte ikke velgerne på Fannrem.» Valgdeltakelsa i Orkdal gikk opp frå 57,9 % i 2007 til 60,4 % i 2011. For Orkanger påstår Hans Kringstad at valdeltakelsa gjekk ned, fra 55,8 % i 2007 til litt over 50 % i 2011, og kan sikkert ha rett i det. Men kan det ikkje være ein sammenheng mellom nedgangen i valgdeltakelse på Orkanger, der Arbeiderpartiet står sterkt, og stemmegivinga i resten av bygda? For Arbeiderpartiet var nedgangen i stemmetall frå fylkestingvalg til kommunevalg på 569 personer, 30 % av dei som stemte Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget. Totalt sett var det over 700 fleire som stemte ved kommunevalget enn ved fylkestingsvalget, mens Arbeiderpartiet fikk 569 færre stemmer. Kretsvis var stemmegivinga på Arbeiderpartiet slik: Fylkesting Kommunestyre Avvik Andel avvik Forhåndsstemmer 376 258 -118 -31 % Orkanger 519 496 -23 -4 % Evjen 322 199 -123 -38 % Grøtte 397 160 -237 -60 % Gjølme 134 122 -12 -9 % Årlivoll 165 108 -57 -35 % Totalt 1924 1355 -569 -30 % Hans Kringstad hevder at folk på Fannrem mobiliserte mot Arbeiderpartiet. Det er feil. Det var inga mobilisering ved valget i Orkdal, verken på Fannrem eller Orkanger. Dessverre. På Grøtte krets stemte faktisk 36% på Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget. Det er eit godt valg for Arbeiderpartiet. Men 60% av disse arbeiderpartivelgarane fall frå ved kommunevalget. Eg har liten tru på at dette i stor grad skyldes sentrumsutvikling. På Evjen stemte 48% på Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget, men 38% av disse fall frå ved kommunevalget. Er folk på Evjen også skremt av sentrumsutvikling, Hans? Hans Kringstad har vore den store agitatoren før valget, der det i artiklane bare finnes ei sanning, der dei som blir omtalt ikkje kjenner seg att, og med ei vinkling på artiklene sine som bygger opp under grendastrid. Ved dette valget har mange satt likhetstegn mellom Arbeiderpartiet, Orkanger Vel og Hans Kringstad. Dette kan ha vore ein av faktorane som har resultert i låg valgdeltakelse på Orkanger, og at totalt 30% av dei som stemte på Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget stemte på andre parti ved kommunevalget. I valget i år trur eg faktisk at Hans Kringstad har vore ein av dei dei største stemmesankarane for Orkdalslista og andre parti. Men ikkje for Orkdal Arbeiderparti.

Hans Kringstad 15.09.2011 19:08
Det kan godt hende "analysen" er feil (tøv, som Folke Forfang kaller det). Men faktum er nettopp som Folke F skriver: Ap fikk mye høyere oppslutning ved fylkestingsvalget enn ved kommunevalget i Orkdal. Ap ble videre kraftig redusert i Grøtte krets. Mobilisering mot Ap er en spissformulering. La oss kalle det en flukt fra Ap, da. Det kan også godt hende at jeg har skaffet Orkdalslista mange stemmer ved å argumentere så sterkt for sentrumsutvikling, på samme måte som Ap har gått til valg på sentrumsutvikling. Men nå har jeg en gang valgt åpen debatt framfor "smart" lobbyvirksomhet. Synd at det siste lønner seg. Uansett er det vel nærliggende å peke på for/mot sentrumsutvikling som en sentral forklaring på et valg i strid med tendensen de fleste andre steder. Knyken og Follo spiller sikkert inn også. Jeg er absolutt åpen for andre forklaringer. mvh Hans Kringstad

folke forfang 15.09.2011 22:17
Kvifor fokusere på Grøtte? Kvifor kan du ikkje for eksempel prøve å forklare resultatet ut frå Evjen krets? Du kallar påstanden din ei spissforklaring, men det du gjer er å plukke ut den informasjonen som passer din agenda. Sjøl om heilheta vil gje eit anna bilde. For meg blir det forvrenging. Det er ikkje noko problem at du argumenterer sterkt for sentrumsutvikling. Problemet er måten du argumenterer på. Inntrykket etter å ha lest det du skriv er at alle personar og parti som ikkje er heilt enig med deg er idiotar. Videre plukker du synspunkt og fakta som passer inn i ein agenda for å forsterke grendastriden. Berre les det du skriv etter valget: Folk oppover dalen var skremt av Ap`s satsing på sentrumsutvikling. Ei fullstendig håplaus analyse som eg knapt trur nokon i Grøtte krets vil kjenne seg att i. Og fullstendig ubrukeleg til å forklare det som verkeleg skjedde. Du kan jo prøve å bruke samme påstanden som utgangspukt for ei valganalyse av resultatet i Evjen krets.

Hans Kringstad 16.09.2011 07:52
PS; har sjekket tallene igjen. På Evjen økte Orkdalslista med 30 stemmer (fra 209 til 239) hvis tallene mine er riktige. Venstre økte mer - med 39. Småbylista fikk 31. Ap gikk tilbake med 107. Endringene er på langt nær så markante som på Grøtte (Fannrem). Ingen vet årsakene sikkert, men jeg vil tro Follo-saken spiller inn (Ap oppfattet som anti Follo), og at Orkanger v Bårdshaug spiller inn i den grad dette har med politikk og ikke personer å gjøre. Småbylista har langt mindre gjennomslag på Evjen enn på Orkanger. Idioter: Det er helt urimelig å bli utsatt for generelle anklager om mobbing, meningsterror og for å framstille alle andre som idioter. Hvem har jeg framstilt som idioter fordi de er uenige med meg om sentrumsutvikling? Mulig du synes synd på Lavrans Skuterud, men han har jeg kritisert for dobbeltmoral; vil ha samarbeid, men deltar på kuppet idrettsrådet. Krever høy etikk og høyt presisjonsnivå av andre, men sprer politisk slarv på nett. Mht sentrumsutvikling sier Lavrans han stort sett er enig. Han har gått lenger enn Orkanger Vel i forslag for å styrke sentrum (ville flytte den røde streken innfor OTI for å stoppe videre utbygging).

Hans Kringstad 15.09.2011 23:38
Evjen: Vet ikke, men tipper at personvalg (listekandidatene) har slått enda sterkere inn der enn andre steder i favør Orkdalslista. Lista har ingen erklært politikk, men gjør det nok bra på navn som Lysholm, Ingrid Fagerli, Terje Sletvold mfl. "Andre er idioter": Der kjenner ikke jeg meg igjen. Har brukt utrolig mye tid på å samle fakta om valgprogram,stemmegiving, generelle rapporter om sentrumsutvikling og Orkdal-spesifikke rapporter om sentrumsutvikling. Har lagt ut store mengder med info. Politikerne i Orkdal vil ikke diskutere konkrete saker. Det kan nok hende jeg er litt udiplomatisk i møtet med politiske løftebrudd og tausheten som maktmiddel, men det normale er saklighet og faktabasert argumentasjon. Kan det tenkes du er litt selektiv nå? Folk oppover dalen skremt: Der tror jeg ganske enkelt du tar feil, fordi om du ikke kjenner deg igjen i beskrivelsen selv. Reaksjoner jeg og andre har fått gjennom mange år vitner om en frykt for at investeringer i og fokus på sentrum svekker andre deler av kommunen. Jo sterkere "agitasjon", dess sterkere motstand. Det er jo egentlig det du skriver selv. Bytt ut "skremt" med "provosert". Leif J. Svorkås er sikkert ikke representativ, men neppe alene heller: I ST like før valget ba hanfolk boikotte Ap fordi partiet vil bruke alle skettekronene på Orkanger. En boikotterklæring fra egne rekker sto på trykk i Adressa i juli.

Folke Forfang 16.09.2011 16:19
I likhet med Hans Kringstad har eg ikkje innsikt i kvifor den enkelte stemmer som han gjør, og kvifor så mange stemmer forskjellig til fylkesting og kommunestyret. Likevel har visst Hans Kringstad det heile og fulle svaret på kvifor så mange arbeiderpartifolk i Grøtte krets stemte på andre parti i kommunevalget: Sentrumsutvikling. Men vel å merke, dette svaret gjelder bare Grøtte krets, i andre kretser er det andre forklaringer!!! La oss sjå systematikken i argumentasjonen: På Orkanger var det noe 23 som stemte på Ap ved fylkestingsvalget men ikkje ved kommunevalget, og mange holdt seg heime. Kringstad gjør ikkje noko forsøk på forklaring, sjøl om eg har prøvt å provosere fram eit svar. På Evjen stemte 38% av dei som stemte på Arbeiderpartiet ved fylkestingsvalget på andre parti ved kommunevalget. På mitt spørsmål om forklaringa for Evjen var at dei var skremt av Ap`s satsing på sentrumsutvikling svarer han: «Vet ikke, men tipper at personvalg (listekandidatene) har slått enda sterkere inn der enn andre steder i favør Orkdalslista. Lista har ingen erklært politikk, men gjør det nok bra på navn som Lysholm, Ingrid Fagerli, Terje Sletvold mfl.» På Grøtte var overgangen 22 % større enn på Evjen, men her er forklaringa fremdeles enkel og grei: I Grøtte krets var dei skremt av satsinga på sentrumsutvikling! Eit makelaust eksempel på stor logikk! Enda meir beundringsverdig blir logikken når ein held påstanden opp mot svaret frå Fannremsfolk på intervju under Orkdal 2040 som han viser til i artikkelen sin: «Innbyggerne på Fannrem ønsker et samlende levende sentrum på Orkanger, og Orkdalsveien må styrkes som handlegate». Logikken til Hans Kringstad virker visst som følger: Folk på Fannrem ønsker seg eit samlende levende sentrum på Orkanger, ergo vart så mange skremt frå å stemme på Ap fordi Ap ville satse på sentrumsutvikling! Kom deg ned på jorda, Hans, og slutt med dette tøvet! I artikkelen i dag «Ukeslutt –om politisk slarv og nye stemmer», fortsetter han med den dabattforma og den vinklinga som gjør at han har enda opp med negativ påvirkningskraft. Det skal eg la ligge, eg reknar med at folk kan lese og dømme sjøl. Men ein ting vil eg ikkje la ligge: Det at han totalt forvrenger det eg har sagt i denne diskusjonen, og legg ord i munnen på meg som eg aldri har skrevet! I artikkelen skriv han: «Men selv når argumentasjonen er forankret i fakta og kunnskap (noe den vanligvis er), blir den åpenbart oppfattet som en provokasjon utenfor Orkanger. Jo sterkere ”agitasjon” (som Folke Forfang kaller det i en kommentar), dess sterkere motstand». Dette har eg aldri skrevet og aldri meint å skrive! Kor har han det frå? Jo det er hans eigne ord i eit svar til meg, der han prøver å omskrive min argumentasjon til det ugjenkjennelige: «Jo sterkere "agitasjon", dess sterkere motstand. Det er jo egentlig det du skriver selv.» er hans eigne ord! Ja, er det dette du meiner med at argumentasjonen er forankret i fakta og kunnskap så skjønner eg godt alle som reagerer på det du skriv! Folke Forfang

Hans K 19.09.2011 09:42
Her henger jeg ikke helt med i svingene lenger. Se svar i gjesteboka.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse