Besøkstall

89 322 denne måneden

96 991 167 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hvordan er Orkanger, egentlig? Ny veileder for byggeskikk

Fjordgata.jpg

Nerøra er et av de beste eksemplene på bevaringsverdig småbydannelse i hele Norge. Områdets verdi er på høyde med Bakklandet i Trondheim, mener fylkeskonservatoren. Men: Uthusene på Nerøra er utrydningstruet.
Dette kan du lese i en ny byggeskikkveileder for Orkdal. Se hva ekspertene mener om Orkanger, og hvilke råd de gir.

* Veilederen fra Pka arkitekter gjelder boliger, ikke næringsbygg (som vi har mange groteske utgaver av). 

* Den gir et spennende innblikk i lokal byggeskikk opp gjennom tidene, og dermed i viktig lokalhistorie.

* Arkitektene beskriver dagens Orkdal og Orkanger på en tankevekkende måte. De peker på verdier mange av oss trolig  tar for gitt.

* Veilederens råd er få og enkle. Den inneholder gode og dårlige eksempler.

Fjordgata11.jpg

Fjordgata 11 er omtalt i veilederen.

* Målet er å øke bevisstheten rundt byggeskikk og å gjøre behandlinga av byggesaker mer effektiv. Det skal skje med respekt for intensjonene i Orkdal 2040.

Hva sier 2040? Jo, Pka arkitekter gjengir blant annet:

Vi skal få en småby med en kompakt levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand. Behovet for boliger dekkes gjennom fortetting og kombinasjonsbygg (bolig/næring).

Dette skriver Pka arkitekter om Orkangers identitet og karakter:
Orkanger er en småby med klart avgrensede områder, stort mangfold og potensial - fra det urbane, verneverdige Nerøra til
boligområdene i Hovsbakkan og Rømmesbakkan - vakkert terrengtilpasset i den bratte og synlige dalsida i øst. Moan og Bårdshaug med hovedsakelig enhetlig boligbebyggelse fra 1950-1970 på den flate elvesletta.

Om Nerøra spesielt:
Nerøra er ifølge fylkeskonservatoren et av de beste eksempler på bevaringsverdig småbystruktur i Norge, på høyde med Bakklandet i Trondheim.

Arkitektene påpeker at det er få bakenforliggende uthus igjen på Nerøra. Bevaringsverdige uthus er utrydningstruet fordi de fleste er revet og erstattet av garasjer.

Uthus.jpg

Uthus i dårlig forfatning. De verneverdige uthusene på Nerøra er truet av utrydding, ifølge kommunens nye byggeskikkveileder.

Fjordgata får som vanlig rosende omtale:
Bevaringsverdig gaterom der husene ligger sramt i lengderetningen, med forsiktige sprang som understreker gatas bevegelse.

Johan Richters gate:
Har byboliger med fjordutsikt (en av de få siktlinjene mot sjøen). Et unikt gateløp med fine dimensjoner, men med stilforvirring med mange vindustyper og belistning, til tross i verneplanen fra 1978 (regler er brutt).

JohRichtersgate.jpg

Johan Richters gate har ei unik siktlinje mot fjorden, men respekten for byggeskikken er variabel, ifølge veilederen.

Dordigata:
Byboliger i vakkert gateløp der husene er vegger som beskriver bevegelsen i gaterommet.

Dordigata.jpg

Fra Dordigata.

Orkdalsveien - handlegata på Orkanger:
En åpen og attraktiv gate som kan forsterkes og fortettes til et enda mer attraktivt sentrum. (NB: Dette bør ordfører, varaordfører og en del andre merke seg. Forslag om tiltak for å styrke gata er konsekvent nedstemt).

Rømmesbakkan og Hovsbakkan:
Muligens overraskende for mange trekker arkitektene fram villastrøkene i bakkan som verdifulle og vakkert tilpasset landskapet. Deler av området representerer det pka arkitekter kaller "oljealderen" i norsk byggeskikk.

Njardargate27.jpg

Dette huset i Njardargata er omtalt i byggeskikkveilederen.

Til slutt - det finnes flere grader av vern:

1. Fredet som kulturminne - lokale eksempler:
* Orkanger stasjon.
* Thamshavnbanen (forslag om fredning behandles).
* Orkdal prestegård.
* Geitastrand kirke.

2. Vernet område med egne bestemmelser i reguleringsplan:
* Nerøra.
* Hov gård.
* Gjølme.

3. Arkitektene peker ut andre verdifulle bygg og områder i Orkdal - eksempler:
* Bårdshaug herregård.
* Strandheim.
* "Rødbygget" på Follo.
* Thamshavnbakken.

Det siste er Thams sine ferdighus på rekke. Se bildet under, og ta en tur. Etter at nyvegen kom ble Thamshavnbakken en bortgjemt perle. Husene er fra ca 1910 - altså hundre år gamle.

Thamshavnbk1.jpg

Fra Thams´ferdighusstrøk.

Her kan du laste ned hele veilederen, som er utarbeidet av Pka arkitekter.

Hans Kringstad

 

 

Publisert 23.10.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse