Besøkstall

126 923 denne måneden

21 499 122 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Formannskapet: Hvordan gjøre Orkdal til en attraksjon?

osen3.jpg

Som du leste her i går: Varmvatn fra Thamshavn kan gjøre Orkdal og Orkanger til en nasjonal attraksjon. Vi kan bli kjent som stedet der folk bader i 30 plussgrader med underlys og frostrøyk.
I dag er Orkdal profilert som "Industrikommune nummer 1". Forrige uke tok Småbylista opp behovet for å styrke kommunens omdømme som et godt sted å leve.

327 personer bor i Trondheim og jobber i Orkdal, ifølge tall fra 2010. De 327 er her daglig, men foretrekker å bo i og skatte til Trondheim. Flere er bedriftsledere som velger byen.

Om 30 av disse - mindre enn ti prosent - flytter til Orkdal har vi ca. 100 nye innbyggere (inkludert familiemedlemmer).

Småbylista etterlyste et målrettet omdømmearbeid da Orkdal formannskap forrige uke behandlet en søknad fra næringsforeninga om 400 000 kroner i støtte til en PR-film.

Småbylista foreslo å utsette hele filmsaken for å gjøre den til del av en bredere satsing på omdømme. Anja Tjelflaat ble nedstemt, men fikk gjennomslag for at rådmannen må forberede en sak for et omdømmeprosjekt for Orkdal (mer tekst under bildet).

H__st1.jpg

Gode oppvekstvilkår er viktig når barnefamilier vurderer å flytte.

Saken skal ta utgangspunkt i et forslag fra Småbylista med blant annet følgende punkter:

Tiltak:
"Orkdal - et godt sted å leve." Hovedmål: Posisjonere Orkdal som en attraktiv bo- og arbeidskommune og småby.

Konkrete mål:
* Understøtte næringslivets behov for kompetent arbeidskraft som grunnlag for videre vekst.

* Vise oss som åpne og gjestfrie overfor nye innbyggere.

* Øke folks kunnskap om og stolthet over kommunen og småbyen, og skape gode Orkdal-ambassadører utenfor kommunen.

* Lage felles "verktøykasse" for å gjøre det enkelt å markedsføre Orkdal.

Målgrupper:
* Arbeidskraft, fortrinnsvis i gruppen 20-50 år.
* Orkdalinger som bor utenfor kommunen.
* Egen befolkning.
* Opinionen generelt.

Tiltak:
* Film.
* Nettside for rekruttering.
* Ambassadør-prosjektet.
* Velkommen-dag og velkomst-pakker.
* Serviceinnstilt velkomstkoordinator.

sentrum3.jpg

Et sentrum med møteplasser, sosialt liv og kulturtilbud er viktig når folk vurderer å flytte i dagens Norge. Orkdal kommune har ikke satset på dette feltet.

For noen år siden prøvde Orkdal kommune å få utflyttede orkdalinger til å vende hjem. I dag er det i praksis den frivillige organsiasjonen Orkanger Aktivum som viderefører arbeidet ved å invitere hjem utflyttere hver sommer.

PS: Sør-Trøndelag fylkeskommune laget nylig en PR-film for Ørland som framtidig kampflybase. Et grep er å vise fram kommuner i pendleravstand fra Ørland som attraktive steder å bo.

Filmen inneholder tre bilder fra Orkdal: Ett av Bårdshaug herregård og to motiver fra Gammelosen.

Altså ingen kjøpesentre eller fabrikker.

Hans Kringstad


 

Publisert 03.11.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse