Besøkstall

83 004 denne måneden

94 617 466 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Svømmehallen på Orkanger er "friskmeldt"

is_p___ruta_1.JPG

Orkdal kommune slår fast at svømmebassenget på Orkanger ikke er helsefarlig. Men - hallen trenger ca 500 000 kroner i rehabilitering, heter det i et brev fra tekniske tjenester til OIF svøm.
De pengene finnes ikke. Ordføreren uttalte i ST før helga at han har "null kunnskap" om forholdene. Bildet viser issvuller i vinduskarm.

Ordførerens uttalelser i avisa kom etter at tre unge svømmere fra OIF kontaktet ham om den nedslitte svømmehallen.

Temaet har imidlertid vært oppe gang på gang. Bassenget var også stengt ei tid pga at brukere fikk utslett.

Etter stenginga bestilte tekniske tjenester en undersøkelse fra et eksternt firma. Kommunen har også gått over anlegget selv, framgår det av et brev til OIFs svømmeavdeling så seint som 19. september.

Her er noen konklusjoner/vurderinger:

Vannkvalitet:
God. Kloringa er redusert.

Luftkvalitet:
God.
Men i moderne basseng ligger vannspeilet helt opp til bassengkanten. På Orkanger er det ikke slik, og det kan gi et område med dårlig luft og gasser. Skal vannspeilet heves må hele bassenget bygges om, heter det i brevet.

Muggsopp:
Skal ikke forekomme ved godt renhold. Renholdet er godt. Ventilasjonsanlegget er oppgradert.

Maur:
Kommer inn i badet fra tid til annen. Vaktmester legger ut godkjent middel og prøver å tette sprekker.

Garderober/dusj:
Nedslitt, men representerer ingen helsefare. Flere blandebatterier er skiftet.

Orkdal kommune erkjenner at svømmehallen på Orkanger trenger rehabilitering. Kostnaden er anslått til ca. 500 000 kroner.

Det er ikke avsatt penger til formålet, og tekniske tjenester har heller ikke midler på sitt generelle vedlikeholdsbudsjett.

Fagleder John Anders Elvrum skriver til OIF at tekniske tjenester må spare 720 000 bare i år. Det er etterslep på vedlikehold av kommunale bygg. Bygg med vanninntrenging må prioriteres.

Heller ikke i 2012 ser Elvrum derfor for seg at tekniske tjenester finner penger til vedlikehold av svømmehallen på Orkanger.

Anlegget er et 60-tallsprodukt som så dagens lys takket være mange år med pengeinnsamling og dugnad på Orkanger, spesielt via Orkladagene.

Stupepall_som_g__r_i_oppl__sning_1.JPG


 

Publisert 28.11.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nina 01.12.2011 22:59
Bassenget på Grøtte, egner seg ikke til aktive svømmere. Bassenget er alt for grundt og har ikke stupe paller. Jeg er selv svømmer.

eva 28.11.2011 23:49
foreslår å sende alle som bruker Orkanger svømmehall oppover til Grøtte ,der er forholdene betydelig bedre både når det gjelder garderober ,dursjer og inneklima.Kan bli litt mindre svømming på alle men kanskje det må til for at våre styrende politikkere skjønner alvoret.D et er en skam at ikke kommunenes egne bygninger blir tatt bedre vare på og at ikke byggestoppen ble brukt fornuftig da kosnadene var lavere til å bygge og restaurere haller,skoler.kirker osv.Isteden ble Bårdshaug Herregård fritatt fra byggestoppen og fikk bygge til en grei pris..litt betenkelig. Men nå er det svømmehallen det gjelder...hvis det blir 20 minus og is i vnduskarmen svømmehallen skal hvertfall ikke mine barn ha svømmeundervisning..

pt 28.11.2011 19:56
Her som er det vel årlig avsatt penger til fremtidlig vedlikehold og oppgraderinger. Kommunale annlegg preges av forfall og vil snart få ei kjempe regning.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse