Besøkstall

89 322 denne måneden

96 991 167 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Grønøra: Ja til bruktbil - men mindretallet anker

Gr__n__r2.jpg

Rådmannen anbefaler at eierne av Grønøra1-bygget får leie ut til bruktbilhandel. Flertallet i hovedutvalg forvaltning var enige, men Ap og Venstre stemte mot i møtet onsdag. Ap leverte en mindretallsanke. Dermed havner saken i kommunestyret.

Saken handler om styring kontra frislipp - å følge prinsippene i Orkdal 2040 eller ikke å følge dem.

Anken betyr at det trolig kommer en bred politisk drøfting om disse prinsippene i kommunestyret.

Orkdalslista, Senterpartiet og Høyre stemte som vanlig mot regulering.

Spørsmålet er om dispensasjon til bruktbilbutikk betyr videre utglidning i retning vanlig handel på industriområdet trass i innskjerpringa gjennom 2040-planen.

Saken reiser også spørsmål om bilhandel bør samles på Bårdshaug Vest.

Rådmannen anbefalte - muligens litt overraskende - søknaden om dispensasjon. Begrunnelsen er at bruktbilhandel er plasskrevende virksomhet som ikke genererer mye publikumsbesøk.

I bestemmelsene for området har politikerne enstemmig vedtatt at "Virksomhet med mye publikumsbesøk tillates ikke."

Rådmannen skriver at "det er viktig å holde på at virksomhet med publikumsbesøk skal være unntaket i dette området."

Eierne av bygget ber også om en vurdering av om helsestudio og jernvarekjeden "Mekk" vil være i strid eller i tråd med reguleringsplanen.

Rådmannen er negativ til helsestudio og jernvarehandel.

I bygget er det som kjent blant annet baderomsbutikk fra før. Men i saksframlegget understreker rådmannen at denne og andre butikker er i strid med reguleringsplanen.

Orkdal 2040 markerte et skille, ifølge saksframlegget.

Det aktuelle bygget er stort. En betydelig del av arealet har stått ledig siden det ble satt opp. Bygget ble reist på et område regulert til industri, men Orkdal kommune har i praksis sluppet til mye annet enn industri på industriområdet. Kommunen har møtt seg selv og sin egen praksis i døra.

Grønøra1-eierne har forsøkt å få kommunen til å lempe på kravene i reguleringsplanen flere ganger. De lyktes med å få inn baderomsbutikken Comfort, men dekkbutikk er senere avslått.

Ap og Venstre stemte altså mot bruktbil på industriområdet.


 

Publisert 07.12.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse