Besøkstall

126 923 denne måneden

21 499 122 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Prinsippsak om Rømme Øvre: Ber om bolig i første etasje

tomta12_1.jpg

Skal det likevel være boliger i første etasje i framtidas sentrumsområde? Blir det noen levende sentrumskjerne da? Og hvor mange etasjer skal husene kunne ha ut mot Orkdalsveien?
Nå kommer disse spørsmålene opp. Orkdal sparebank ønsker større frihet på bankens tomt ved Rømme gård. Tomta ligger i forkant av gården på bildet - vis a vis bankbygget.

Gjennom Orkdal 2040 bestemte politikerne at den pulserende bykjernen skal ligge på Rømme Øvre.

Her skal det være forretninger, restauranter og kontor i første etasje, og fullt av leiligheter i etasjene over, slik det er i byer.

Men ingen vil bygge på Rømme Øvre. Orkdal kommune har gitt frislipp for kjøpesentrene. De fylles med forretninger. Nisjebutikker holder til i de langt billigere lokalene i handlegata.

I ytterste fall består "sentrum" av kornåkre også i framtida, mens OTI og Amfi sveller ut på hver sin kant - og videre vekst skjer på Bårdshaug Vest.

Bare ett år etter at kommunestyret vedtok 2040-planen er prinsippene under press. Det skyldes at det er dyrt å bygge ut i "sentrum" på Rømme Øvre. I verste fall får ikke utbyggere leietakere inn i forretningslokaler i første etasje.

I ST har det allerede vært antydet to grep for å gjøre utbygging mer attraktivt:

* Ikke krav om forretning i første etasje over alt, men enkelte rene boligblokker i stedet.

* Flere etasjer enn vedtatt, fordi det øker lønnsomheten.

Fordel: Utbygging av sentrumsområdet kan starte fortere.

Ulempe: Sentrum blir kanskje ikke noe sentrum, men et boligområde som Rømme Amfi.

I så fall er Orkdal 2040 bare en enda større vits til 8 millioner kroner.

Orkdal sparebank setter nå spørsmålet om betingelser for utbygging på dagsorden:

Banken har kjøpt ei tomt av Orkdal kommune ved Rømme gård. Den ligger i dag som et hull rett ved bankbygget - på motsatt side av Orkdalsveien.

Ved kjøpet har banken forpliktet seg til å bygge ut. Reguleringsplanen stiller to klare krav:

* Forretninger i første etasje (dette er jo sentrum, og dessuten helt inntil Orkdalsveien).

* Maks byggehøyde er to etasjer (tre hvis man er kreativ).

Nå har Nilssen og Opøyen varslet oppstart med ny reguleringsplan på vegne av grunneier (banken). I varselet til Orkdal kommune heter det at man ønsker:

* Å se på muligheten for bolig i deler av første etasje.

* Å få bygge høyere enn dagens plan tillater.

Det første er mest kontroversielt, siden en tillatelse trolig vil danne mønster og gi bolig på bakkenivå også i andre deler av den utpekte bykjernen. Bankens tomt kan derfor bli en prøvesak for sentrumsutviklinga.

I dag er det krav om forretning i første etasje på hele Rømme Øvre (Sæther/Rømme). Ordfører Gunnar H. Lyshom og andre politikere har allerede antydet at man muligens må lempe på dette kravet for å få noe til å skje på Rømme Øvre.

En spesiell utfordring er at den aktuelle tomta ligger helt inntil Orkdalsveien. Det er trolig politisk enklere å tillate bolig i første etasje feks helt i øst mot jernbanelinja.

Der er for øvrig kommunen grunneier.

Nilssen og Opøyen lager nå et forslag til plan. Forslaget kommer opp til politisk behandling i hovedutvalg forvaltning.

julaften2_1.jpg
Dette er tomta.

PS:
Vormstad utbyggingsselskap stoppet i fjor planer om to boligblokker (med forretning i første etasje) bak Orkdal sparebank. Årsaken var at kommunen ikke tillot høyere bygg enn tre etasjer. Selskapet søkte om fire eller fem etasjer.

Orkdal sparebank som nabo sa ja til et høyere bygg - forutsatt at banken selv fikk bygge like høyt i framtida. Også økt byggehøyde ett sted vil med andre ord danne mønster i andre deler av området.

Det er ikke usannsynlig at disse sakene ender med en ny reguleringsplan for hele sentrumsområdet. Der vil byggehøyder og evt bolig i første etasje stå sentralt.

På Fannrem har for øvrig politikerne vært knallharde på å beholde forretingsformål i første etasje selv om ingen vil leie.

Hans Kringstad

 

Publisert 23.12.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

overraskende 28.12.2011 11:55
Det som overrasker mest i etterkant av 2040 er hvorfor kommunen ikke tar med på råd de som har kommet med flest ideer og forslag for området. De som har ivret mest for at det skal skje noe positivt. De som faktisk har best kjentskap til Sæther Røhme og områdene rundt ?????

apple 25.12.2011 14:12
Virker som hele sentrumsutviklingen og orkdal 2040 har gått i dvale. Kun tomme ord fra flertallsgruppens politikere. Verdens enkleste grep for å skape større aktivitet i handlegata blir usympatisk nedstemt. Kjøp av st kvartalet ville blitt gjort av de fleste ledende partier i landet. Flytting av turistinfo til biblioteket burde vært en selvfølge. Biblioteket ligger i sentrum og er en kulturell bauta. Det vil garantert ha økt trafikken i handlegata vår og markedsført sentrum på en fin måte. Men akk nei. "Nei til utvikling av sentrum i sentrum" bør være det nye mottoet for Lysholm, Bang og flertallsgruppen. Nå må velgerne i Orkdal snart få opp øyan for hvem som skal styre kommunen.

et hån 24.12.2011 00:12
Orkdal 2040 er en hån mot befolkningen. Trenger ikke være særlig klok for å fortså at om 10-20 år er hele Sæther Røhme gjennbygd med rekkehus og boliger. Godt jobba og fin pengesløsing også her som på andre arenaer i kommunen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse