Besøkstall

126 923 denne måneden

21 499 122 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Dagmar ryddet skog på Lyshusflata

Lysthusflata_1.jpg

Stormen Dagmar har felt seks store grantrær på Lysthusflata (bildet). Skadene sier en del om vindstyrken i julehelga. Samtidig ble det plutselig lysere ved turstien.
Like nedenfor dette stedet kan det for øvrig komme et høydebasseng til det planlagte Joplassen/Perbakkan boligfelt.

Lysthusflata kan bli nærmeste nabo til det kommende boligfeltet. Det er planlagt med 76 boliger. Oppstart er utsatt mens Salvesen & Thams utarbeider en ny reguleringsplan for området.

Den gamle planen er fra 1992. Senere har det kommet skjerpede krav blant annet av hensyn til bevegelseshemmede som krever endringer av planene. Dessuten:

* Boliger med to etasjer pluss sokkel er i strid med planverket..

* Det var ikke tatt inn rekkefølgebestemmelser for bla. utbygging av fortau.

* Rådmannen etterlyser mer konsentrert bebyggelse i deler av området (dagens politikk er høy utnytting).

Den største utfordringa er imidlertid høyspentlinja til Thamshavn, som vil skjære gjennom bebyggelsen (bildet under).

Joplas2.jpg

Sikkerhetsavstanden til høyspent er større nå enn i 1992. Salvesen & Thams har valget mellom å ta ut tomter eller å legge kraftlinja i jordkabel eller flytte den østover.

Færre tomter gir mindre lønnsomhet. Men jordkabel eller flytting av høyspenten er dyrt.

Salvesen & Thams foreslår en flytting, som også  vil komme andre til gode. Kraftlinja går rett over boliger i Hovsbakkan. Flere bor innenfor det som i dag er lovlig avstand fra høyspent pga mulig strålingsfare.

Selskapet må søke NVE om tillatelse til å flytte høyspenten. Trolig kommer det også en diskusjon om et spleiselag ved flytting.

PS: På Lysthusflata hadde folket på storgården Hov hytte, derav navnet. Tuftene finnes fortsatt. Her fantes det også et lite tjern med båt. Det er vanskelig å forstå når du står inne i den tette skogen i dag.

Her er planen for boligfeltet Joplassen/Perbakkan. Høydebassenget er den blå sirkelen rett under Lysthusflata - til høyre på tegninga der vegen svinger opp mot Ulvåsen.

Bildet under viser historisk vandring i området Lysthusflata og Joplassen under Orkanger-dagene i 2009. Ole Richter var vert.

OleiSkogen_2.jpg

 

Publisert 29.12.2011


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse