Besøkstall

103 099 denne måneden

103 099 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra årsmøte 2011 (for 2010)

Årsmøte i Orkanger Vel  3. mars 2011. Referat.

Til stede: Gro Rostad, Arve Holmeng, Vidar Liøkel, Hans Chr. Falch, Laila Fjeld, Bjørn Johan Vullum, Synnøve Sundli, Eva Haugen, Grete G. Sand, Geir Knutzen, Hans Kringstad, Liv Janne Syrstad.

1. Valg av møteleder: Hans Kringstad og sekretær: Liv Janne Syrstad.


2. Godkjenning av innkalling.
Annonse i ST + artikkel på nettsiden.

3. Valg av to personer til å skrive under på protokoll:
Laila Fjeld og Bjørn Johan Vullum

4. Årsmelding vedlagt.
Hans Kringstad leste årsmeldinga.
Godkjent.

5. Regnskap vedlagt.
Hans Christian Falch gikk igjennom postene.
Godkjent.

6. Disponering av overskudd/underskudd.
Overskuddet overføres til neste års drift.

7. Budsjett.
Godkjent.

8. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter.
Vedtatt uendret.

9. Innkomne forslag.
Styret i Orkanger Vel foreslår at vedtektene endres slik at alle styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen.

Ny bestemmelse:
”Styret og varamedlemmene velges for to år.
Leder, sekretær, to medlemmer og ett varamedlem velges på partallsår.
Nestleder, kasserer, ett styremedlem og to varamedlemmer velges på oddetallsår.”

Vedtatt.

10. Valg
Leder: Hans Kringstad.
Sekretær: Eva Haugen.
Kasserer (for ett år): Arve Holmeng

Tre styremedlemmer (et medlem for ett år)
1 år:
Vidar Liøkel.
2 år:
Grete Gravrok Sand.
Geir Knutzen.

Tre varamedlemmer:
1 år:
Hans Christian Falch.

2 år:
Gro Rostad.
Bjørn Johan Vullum.

Valgkomite for 2 år:
Synnøve Sundli.
John Nikolai Konstad.
Liv Janne Syrstad.

Revisorer valgt for to år:
Knut Even Wormdal.
Arnt Ustad.

Underskrift
Bjørn Johan Vullum                                          Laila Fjeld

 

Publisert 29.01.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse