Besøkstall

122 304 denne måneden

28 583 376 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra årsmøte 2012 (for 2011)

Årsmøte i Orkanger Vel 1. mars 2012

Tilstede: Gro Rostad, Arve Holmeng, Vidar Liøkel, Hans Chr. Falch, Laila Fjeld, Bjørn Johan Vullum, Eva Haugen, Grete G. Sand, Geir Knutzen, Hans Kringstad, Arve Holmeng, Arnt J. Ustad, Knut Even Wormdal.

1.Valg av møteleder og sekretær:
Hans Kringstad og Eva Haugen.

2. Godkjenning av innkalling:
Annonse i ST + artikkel på nettsiden.

3. Valg av to personer til å skrive under på protokoll:
Laila Fjeld og Bjørn Johan Vullum

4. Årsmelding:
Hans Kringstad gikk gjennom årsmeldinga.
Godkjent med mindre endringer.

5. Regnskap:
Arve Holmeng gikk gjennom postene.
Årsmøtet ber om at Orkanger Vels innskudd på 150 000 kr. i lagerbygget på Nedre Rømme heretter framgår av balansen. Styret løser dette i samråd med regnskapsfører.
Revisor ber om at følgende rutiner innføres:
*Det etableres oppgjørsskjema for egne arrangement.
*Bilag attesteres ved hvert styremøte.
*Bilag leveres regnskapskontor ved hvert kvartal.

Regnskapet godkjent med ovennevnte merknader.

6. Disponering av overskudd/underskudd:
Underskuddet dekkes over drifta.

7. Budsjett:
Godkjent.

8. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter:
Vedtatt uendret; 200 kr. for husstand og 400 kr. for bedrift.

9. Innkomne forslag:
Ingen forslag.

10. Valg:
Leder: Hans Kringstad (ikke på valg).
Nestleder: Geir Knutzen (ny).
Sekretær: Eva Haugen (ikke på valg).
Kasserer: Ingunn Rekstad (ny).

Tre styremedlemmer:
Vidar Liøkel (gjenvalg).
Grete Gravrok Sand (ikke på valg).
Pia Bæk (ny).

Tre varamedlemmer:
Hans Christian Falch (gjenvalg).
Gro Rostad (ikke på valg).
Bjørn Johan Vullum (ikke på valg).

Valgkomite:
Synnøve Sundli.
John Nikolai Konstad.
Liv Janne Syrstad.
(alle valgt for to år i 2010 – ikke på valg)

Revisorer:
Knut Even Wormdal.
J. Arnt Ustad.
(Begge valgt for to år i 2010 – ikke på valg)

Vedtektene ble endret i 2010 slik at alle velges for to år. Det skjer også ved skifte av rolle, slik som i Geir Knutzens tilfelle. Knutzen hadde ett år igjen som styremedlem, men velges for to år som nestleder.

Underskrift

Bjørn Johan Vullum                                          Laila Fjeld

 

Publisert 07.03.2012


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse