Besøkstall

168 647 denne måneden

16 592 023 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Visjon for Orkanger Vel

Orkanger Vels oppdrag er sammenfattet i formålsparagrafen vår. Der heter det at foreninga skal arbeide for forskjønnelse av Orkanger. Vi skal også støtte og stimulere tiltak som kan øke trivselen i sentrum og de ulike boområdene. Se vedtektene.

Formålsparagrafen er veldig generell. Vi må omsette den i praktisk handling. Det kan du lese mer om under våre prosjekter.

De siste årene har det utkrystallisert seg en politisk ideologi i velforeninga. Den favner mye videre enn det å skape et vakkert sted.

Her følger noen viktige elementer i politikken vår. Vi kan si at dette er Orkanger Vels visjon i dag:

 

  • - Orkanger Vel mener at folk trenger et mangfold av møtesteder for å trives. Vi har behov for lekeplasser, badeplasser, grillplasser, parker, balløkker og isflater.

  • - Vi trenger også lokaler som kan samle folk omkring sang, musikk, kunstutstillinger, revy og teater. Bedre tilbud stimulerer interessen for kultur. Økt oppslutning gir flere tilbud – altså en positiv, selvforsterkende effekt. Orkdal trenger et kveldsåpent, innholdsrikt, lett tilgjengelig kulturhus – gjerne plassert på Sæther/Rømme-området sammen med hotell, offentlige kontorer, butikker og leiligheter.
  • - Viktigst av alt er å skape møtesteder som frister flere aldersgrupper på en gang. Gammelosen er et glimrende eksempel på dette. Området appellerer til alle generasjoner, noe som gir trivsel, trygghet og naturlig sosial kontroll. På samme måte bør Idrettsparken utvikles til å bli noe langt mer enn en fotballpark.
  • - Men samtidig har voksne behov for en egen arena; kafeer, restauranter og puber der det er naturlig på sette seg ned sammen med kjente eller fremmede. Slike tilbud bør samles mest mulig. I dag er avstanden for stor. Hvem går fra middag på Monte Rosa for å se om det er kjentfolk på puben ved Bowlingen?
  • - Orkdal trenger også en moderne videregående skole plassert i gangavstand fra industrien, Idrettsparken, Orklahallen og kulturhuset.

 

Vi ser det altså slik at møtestedene må ligge tett dersom de skal fungere godt. Da vil de stimulere hverandre.  Et mangfold av møtesteder danner et levende og pulserende sentrum. Et slikt sentrum er et sted der folk samler enda mer folk, og der aktiviteter skaper nye aktiviteter og opplevelser.

Orkanger Vel mener at et sterkt sentrum ikke er bare er godt for Orkanger, men for Orkdal kommune og for regionen som helhet.

Vi kan ikke utkonkurrere Trondheim. Men vi må skape et bymessig sentrum med egen identitet. I et slikt sentrum skal handel, kultur, idrett og andre opplevelser smelte sammen.

 

Hvorfor?

  • - Fordi det gir trivsel.
  • - Fordi trivsel tiltrekker seg mennesker.
  • - Fordi næringslivet vårt trenger mennesker i form av gode hoder og sterke hender for å ekspandere videre.
  • - Fordi sykehuset vårt trenger arbeidskraft for å utvikle seg.
  • - Og fordi vi ønsker at flest mulig av ungdommene våre skal vende tilbake etter å ha tatt høyere utdanning.

Høyere utdanning finner du i byene. Der lærer de unge å sette pris på urbane kvaliteter i form av møteplasser for mennesker.

Derfor er det viktig med en visjon som er framtidsrettet. En slik visjon omfatter et livskraftig sentrum som appellerer til dagens unge. Et samlet sentrum gjør det dessuten mulig å gå mer og bruke bil mindre - i tråd med det som er fornuftig miljøpolitikk.

Vi kan ikke sitte passivt og se på at sentrumsfunksjonene spres for alle vinder. Vi kan heller ikke akseptere at sentrale politikere er fornøyd med å oppfatte Orkdal som en drabantby til Trondheim.

 

Vår visjon er derfor en attraktiv småby med egen identitet.

Det arbeider vi for.

 

Publisert 07.03.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse