Besøkstall

159 622 denne måneden

159 622 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal vgs krymper på Follo

04012009057_1.jpgOrkdal vidaregåande skole  blir krympet. Det mener rådmann Nils Kvernmo, ifølge et saksframlegg til formannskapet. Kvernmo kan ikke se at kommunen har noe å tilby fylket som kan sikre en stor utbygging på Follo. TIP (første studieår) ryker etter all sannsynlighet. Linjene kjemi/prosessfag og service/samferdsel går trolig til Meldal høsten 2010.

Kvernmo tolker resultatet av forhandlingene med fylket langt mer pessimistisk enn det dagens oppslag i ST (onsdag) kan gi inntrykk av. ST skriver at Follo beholder elevplassene.

TIP med 15 elevplasser skal til Meldal. TIP omtales ikke i de nye planene for Follo. Felles skoleutvalg for Orkdal og Meldal, der ordfører Gunnar Lysholm er med, går inn for å flytte TIP.

Flytting av de to andre linjene er utsatt i ett år fordi Orkdal kommune har signalisert vilje til å finne en løsning.

Problemet er dette: Fylket mener en slik løsning krever 30 millioner kroner. Kommunen har varslet at man kan bidra med mye mindre:

* Rimelig leie i Orklahallen.
* Flyktningundervisning på Follo for å gi fylket inntekter.
* Kulturskole på Follo av samme grunn.

Rådmann Nils Kvernmo påpeker at disse tiltakene ikke kan gi fylkeskommunen det investeringsrom (30 millioner) som fylket hevder må til for å holde kjemi/prosess og service/samferdsel på Follo.

Orkdal kommune har satt seg i en skvis på flere plan. Kommunestyrets flertall, inkludert ordfører Gunnar Lysholm, ville ikke sette av tomt for å utrede en ny skole på Orkanger - lokalisert nær kommunens egne kvaliteter; industrien på Grønøra, Orklahallen, Idrettsparken og Gammelosen.

04012009053_1.jpgBare flikking på Follo står dermed igjen som alternativ. Blant annet idrettsbygget (bildet) på Orkdal vgs er nærmest falleferdig og vil bli revet.

Nå forsvinner trolig 60 elevplasser til Meldal i løpet av halvannet år. Samtidig presser sterke interesser på for å flytte idrett og kultur fra sentrum til Follo. Det kan gi en serie politiske konflikter internt i kommunen.

Vi risikerer økt trykk for videre spredning av aktiviteter mens kommunen angivelig skal satse på Idrettsparken og utvikling av et kompakt sentrum.

 


 

 

 

Publisert 07.01.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse