Besøkstall

89 043 denne måneden

89 043 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 9.januar 2013

Styremøte i Orkanger Vel 9.januar kl. 18.00 hos Brødrene Mo AS.

Til stede: Hans Kringstad, Geir Knutzen, Eva Haugen, Ingunn Rekstad, Vidar Liøkel, Pia Bæk, Grethe Sand, Gro Rostad, Bjørn Johan Vullum og Hans Chr. Falch.

Laila Fjeld og Arve Holmeng deltok som valgkomite under deler av møtet.


1. Årsmøte
Vedtak: Årsmøte holdes 6. mars kl.19.00 hos Brødrene Mo AS. Styremøte kl 18.00.

Oppgaver:
Hans bestiller annonse seinest tre uker før (medio februar).
Ingunn gjør ferdig regnskap, lager forslag til budsjett og materielliste.

Vedtektene krever medlemsregister. Styret mener dagens system er OK: Oversikt over alle som har oppgitt navn ved betaling, samt sum antall innbetalinger.

Hans lager forslag for årsmøtet om endring av statutter for Trivselsprisen. Bestemmelsen om annonsering strykes.

Valg:
Hans trekker seg som leder, Eva ønsker å skifte fra sekretær, Grethe går av som styremedlem, Gro og Bjørn Johan som vara. Ingunn trekker seg etter ett år som kasserer. Valgkomiteen møtte og diskuterte aktuelle kandidater.

2. Annonser hjemmesida.
Vedtak: Nye satser: 3 500 for små, 5 000 for store og 10 000 for banner over hele sida.

Oppgaver:
Hans Chr. og Vidar tar ansvaret for salg overfor eksisterende og nye annonsører.

3. Økonomi – status.
Ingunn redegjorde:
God økonomi. Henholdsvis 150 000 og 90 000 skal settes av til kunstgrasbane og sand på strendene.
350 medlemmer.
Bare sju av ca 500 kalendre usolgt. Tre gitt bort i quiz-premier.

Oppgaver:
Ingunn ber om pristilbud fra Optimal for fakturering mv.
Ingunn gjør ferdig og sender inn søknad om momskompensasjon for Skateboardparken før årsmøtet (frist 1.mai).
Ingunn lager perm med rutiner for ny kasserer.

4. Skateboardparken.
Hans orienterte om brukerutvalget. Det fungerer dårlig.

5. Eventuelt.
Hans skaffer bilder og tekst til metallskilt for Troa og Kortbølgen. Innhenter tilbud.

Gro og Grethe fortsetter arbeid med fane.

 

Publisert 18.01.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse