Besøkstall

84 661 denne måneden

84 661 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 25.februar 2013

Styremøte i Orkanger Vel mandag 25.februar 2013 kl. 18.00 hos Brødrene Mo AS (Torgsentret).

Til stede fra styret: Hans Kringstad, Geir Knutzen, Eva Haugen, Pia Bæk, Vidar Liøkel, Grethe Sand, Hans Chr. Falch og Bjørn Johan Vullum.

I tillegg møtte Arve Holmeng fra valgkomiteen, og Jan Aage Mortensen, Odd Steinar Storli og Marit Opøien, som er foreslått som nye styremedlemmer.

Sakliste:

1. Før årsmøtet.

Valgkomiteen orienterte om nye kandidater til styret.
Årsmøtet er 6.mars kl. 19.00 hos Brødrene Mo AS. Styremøte kl. 18.00 med forberedelser i forkant. Møtet ble annonsert i ST 7.februar. Påminnelse kommer på hjemmesida.

2. Trivselsprisen – endring av statutter.

Vedtak:
Styret foreslår at årsmøtet endrer nest siste punkt i statuttene, slik:
Nominering til prisen:
Prisen skal kunngjøres i mai. Orkangers befolkning oppfordres til å komme med forslag på kandidater. Forslagene sendes styret.

Punktet er slik i dag:
Nomineringen til prisen:
Det skal annonseres i avisen i mai måned. Orkangers befolkning oppfordres til å komme med forslag på kandidater innen 1.juni. Forslagene sendes styret.

3. Giroer for medlemskontingent – fordeling av roder.

Giroene legges i postkassene innen 10.mars. Rodene er fordelt slik etter rodekartet:
1:Marit
2: Geir.
3: Pia.
0, 4 og 5: Vidar.
6 og 11: Hans Christian.
7 og 8: Eva og Bjørn Johan.
9: Grethe.
10: Jan Aage.
12,13 og 15: Hans
14: Odd Steinar

4. Annonser til hjemmesida.

Hans Christian og Vidar orienterte om status. Godt salg. Vidar avslutter i løpet av et par uker og leverer oversikt over hvem som skal ha faktura/beløp til ny kasserer.

5. Kjøp av sand til Gammelosen.

Jan Aage Mortensen sjekker pris med nytt rederi.
Arve Holmeng tar ansvar for kontakt med transportører for frakt fra havna til strendene.
Enighet om at levering i mai er best.

6. Reguleringsplan for Rømme Øvre.

Orkanger Vel sender en kort uttalelse til oppstart av planarbeid. Frist kunngjort til 25.februar.

Vedtak:
Orkanger Vel vil understreke betydningen av at en utbygging på Rømme Øvre må innrettes slik at den skaper et mer kompakt sentrum og styrker den eksisterende handlegata. Man må unngå å spre handelen ytterligere ved å strekke den ut langs Orkdalsveien. Det vil øke bilbruken og svekke Orkangers identitet som sentrum.

Solem Arkitektur må beskrive hvilke grep man vil ta for å stimulere handlegata og gi sentrum et mer kompakt preg.

Orkanger Vel mener dette prosjektet har så stor betydning for lokalsamfunnet at et folkemøte er nødvendig. Direkte informasjon med anledning til å stille spørsmål må til for å gi publikum innsikt i alternativer, kunnskap om konsekvensene av forskjellige valg – og dermed en reell mulighet til medvirkning.

7. Eventuelt.

Badebrygga i Hermetikken:
Landfestet er ødelagt Bjørn Johan Vullum kontakter Oris for reparasjon.

 

Publisert 26.02.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse