Besøkstall

159 622 denne måneden

159 622 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmøte onsdag: Bli Orkanger Vel-medlem også i 2013

__pning4.jpg

Onsdag 6 .mars kl. 19.00 har Orkanger Vel årsmøte hos Brødrene Mo AS på Torgsentret (inngang baksida). Også 2012 ble et aktivt år. Les om det i forslag til årsmelding.
Denne uka putter styret giro for medlemskontingent i postkassene. Bli medlem via konto 4270 32 32226.
Se 2012-bilder nedenfor.

Bildet over er fra åpninga av rullestolanlegget i Gammelosen i august.

Orkanger Vel hadde 351 medlemmer i fjor. Medlemskontingenten er den største inntektskilden. 200 kroner er et beskjedent beløp for en husstand, men 70-80 000 betyr mye for Orkanger. Du trenger selvsagt ikke bruke giroen vi deler ut. Nettbank er bra.

Husk navn når du bruker konto 4270 32 32226.

Orkanger har trolig en av landets mest aktive og allsidige velforeninger. I år får vi STs frivilligehtspris. Det landsomfattende Velforbundet har fortalt om oss på nettsidene sine, og skal lage en større artikkel senere. Dagens Næringsliv, av alle, brukte to sider på historien om ei velforeningsside med 1200 besøkende per døgn.

BMX93.jpg

Orkanger Vel startet arbeidet med BMX-bane for sykling i 2012. Den blir ferdig i år.

Handling er viktigst
Men det er hva vi gjør som teller. I løpet av åtte år har Orkanger Vel investert mer enn en million kroner av egne penger i Gammelosen, Kortbølgen, Nedre Rømme, Hovslund, Skateboardpark og andre anlegg.

I tillegg har velforeninga arbeidet hardt i flere år for å få til ei sunn stedsutvikling. Målet er et levende og kompakt sentrum som gjør Orkanger og resten av lokalsamfunnet mer attraktivt.

Men det er tungt å endre gammeldags, politisk vanetenking. Mange tror (eller vil tro) at et sterkt sentrum et skadelig for resten av kommunen. Det er feil.

Du får ikke bare venner av å kritisere politikk eller passe på at politikere respekterer sine egne vedtak.

Nautholsvik2_1.jpg
 
Orkanger Vel har foreslått at Orkdal kommune utnytter varmvatnet fra Elkem til å lage Norges største badestamp i Gammelosen - et enkelt utendørsbad. Bildet viser en variant på Island. Det ville gitt Orkdal mye verdifull oppmerksomhet, og befolkningen et godt folkehelsetilbud.

Utfordringene
Mange store og små politiske slag venter det nye styret, feks:

* Sentrumsutvikling/Rømme Øvre:
Hvordan kan Rømme Øvre omdannes til den bykjernen politikerne sier de vil ha? Er det realistisk å skape et pulserende sentrum her med butikker, kafeer og underholdning? Eller er løpet kjørt? Vil det beste for lokalsamfunnet være å glemme drømmen om et nytt sentrum i konkurranse med kjøpsentrene, og i stedet på fylle opp med flest mulig boliger?

* Handlegata:
Er det mulig å få de som styrer til å arbeide aktivt for å styrke den eksisterende handlegata, eller bryr de seg virkelig ikke? Kan de lokkes til å se mulighetene i ST-kvartalet, og betydningen av å gi sentrum dybde - ikke bare lengde?

* Orkdal 2040:
Kan politikerne overtales til å følge opp 2040-ideene konkret? Eksempler; å lage en reell park av den såkalte Orklaparken, og å utnytte varmvatnet fra Thamshavn til isfrie fortau, gangveier, utendørsbad og svømmehall?

* Markedsføring:
Kan Orkanger Vel åpne politikernes øyne for det som vil trekke mer folk og viktig arbeidskraft til Orkdal? Det er ikke "Industrikommune nummer 1" - men kvalitetetene knyttet til barns oppvekst og voksnes fritid; profilering av Idrettsparken, Gammelosen, Orklahallen, Nerøra og Thams-historien.

parken1.jpg

Idrettsparken er et fantastisk aktivum for lokalsamfunnet. Orkanger Vel vedtok i 2012 å gå inn med 150 000 kroner i helårs kunstgressabane i regi av OIF  på den nedslitte ballsletta i bakrgunnen.

Mye bra skjer
Som du ser av årsmeldinga må Orkanger Vel fortsatt mase for at Orkdal kommune skal ta sin del av ansvaret i Gammelosen. Men mye positivt skjer også. I år skal vi spleise på sand til strendene. Og kommunens investeringer i Orklahallen bidrar nå til å gi Orkdal et nærmest komplett idretts- og rekreasjonsområde midt i smørøyet.

Få kommuner kan vise til maken rett ved tettbebyggelsen.

Nytt styre
Møt opp på årsmøtet onsdag 6. mars hvis du er medlem. Da kan du delta på valgene. Flere nye kommer nå inn i styret.

Ellers kan du selvsagt lese nyheten her etter årsmøtet onsdag kveld.

Hans Kringstad

osen3.jpg

Strendene skal få mer korallsand.

 

Publisert 03.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse