Besøkstall

108 846 denne måneden

108 846 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen misfornøyd: Vil ha tettere Orkanger sentrum

Perspektiv.jpg
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ikke fornøyd med forslaget til utbygging på Rømme Øvre. Solem arkitekturs vinnerutkast  legger opp til 2,5 til 3,2 boliger per dekar. Fylkesmannen vil ha minst 4 boenheter per dekar.

Fylkesmannen krever med andre ord at det bygges tettere og/eller høyere.

I innspillet vises det til at Rømme Øvre er dyrkamark som er tillatt omregulert til bolig. Da må arealene utnyttes godt.

Fylkesmannen peker dessuten på at området etter planen skal danne en form for bykjerne. I et brev til Orkdal kommune heter det:

"I den forbindelse blir det viktig at området utformes slik at det blir en attraktiv og levende del av sentrumsområdene,slik at handel kan foregå ved sykkel og gange, og man lar bilen stå hjemme. Planen er et viktig steg i å utvikle sentrum i Orkanger."

Også Sør-Trøndelag fylkeskommune har bedt om høy tetthet og miljøvennlig sentrumsutvikling, men uten å være så konkret som fylkesmannen. Se tidligere artikkel.

Orkanger og Orkdal er bilbaserte samfunn med vekt på utvikling av kjøpesentre, selv om Orkdal 2040 skulle signalisere en ny politikk. Folk på Rømme Øvre vil få gang- og sykkelavstand til kjøpesentre, handlegata og servicetilbud på Orkanger.

Et av de store spørsmålene er om Rømme Øvre blir sentrumsutvikling eller bare boligbygging. Opprinnelig ville politikerne fylle området med forretningsformål i første etasje for å bygge en ny, pulserende bykjerne. Butikkmarkedet er trolig dekt på Amfi og OTI.

Fylkesmannen etterlyser et "levende sentrumsområde". Nå dreier vedtakene i retning av et nesten rendyrket blokkområde.

Hans Kringstad

 

Publisert 05.03.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ødelagt fra før av 05.03.2013 23:26
Sentrum er ødelagt fra før av. Kun en mulighet gjenstår for Sæther Røhme, og det er KUN boliger. Kan ikke være så vanskelig å forstå det. Alle forsøk på noe annet vil garantert være bortkastede penger.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse