Besøkstall

159 622 denne måneden

159 622 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fornøyd med rapport: Politikerne enige om barnevernet

DSC_0024.JPG

Orkdal formannskap vedtok enstemmig å ta rådmannens rapport om barnevernet til orientering. Politikerne mener rapporten gir god informasjon om hvordan det blir jobbet systematisk for å forbedre barneverntjenesten.

Berit Solem (Ap) la fram et omforent forslag som formannskapet vedtok:

  • Rapporten m/vedlegg gir kommunestyret god informasjon om hvordan det på bakgrunn av tilsynssakene (klagesakene) er blitt jobbet systematisk med forbedringer og hvordan dette arbeidet vil videreføres.

  • Kommunestyret ber om at Fylkesmannens sluttrapportering i de enkelte tilsynssakene (klagesakene) blir lagt fram for Hovedutvalg for oppvekst og omsorg til orientering.

  • Kommunestyret ber om at tilsynssaker innenfor barnevernet for framtida blir lagt fram for politikerne til orientering.

  • Kommunestyret ber om at resultatet av Coperio Bedriftshelsetjeneste sitt arbeid med kartlegging av arbeidsmiljøet legges fram i en egen rapport for Kommunestyret.

  • Kommunestyret ber om at det i prosessen med kartlegging også foretas intervju med tidligere ansatte.

Vedtaket omtaler kommunestyret fordi saken skal sluttbehandles der.

I rapporten tar rådmannen/administrasjonen mye selvkritikk. Alvoret i de sju klagesakene varierer sterkt. Alvorligst er nummer 3 (omsorgsovertakelse omgjort, slett behandling av mor i periode med omsorgsovertakelse) og 6 (referatsaken). Se mer om rapporten og sakene her.

Politikerne i formannskapet er enige om det meste, men det oppsto debatt om det er behov for nye varslingsrutiner. I ST har blant andre ordføreren stilt spørsmål ved rådmannens syn på varsling og varslere.

Ifølge rådmannens rapport omhandler barnevernsaken alt fra uakseptabel atferd overfor klienter, til formelle feil ved saksbehandling.

Personstrid i ST
Dette er delvis vevd sammen. Onsdag fortsatte debatten om dårlig oppførsel på STs leserbrevside:

ST presenterte i februar Wenche Gjønnes som varsler i referatsaken (påstand om løgn fra Ellen Wahlmann). ST navnga samtidig Gjønnes som gjenganger i klagesakene.

I rådmannens rapport i slutten av mars kom det fram at det allerede i september var opprettet personalsak mot en ansatt for uakseptabel atferd overfor brukere og samarbeidspartnere over tid.

På STs leserbrevside i dag (onsdag) skriver Wenche Gjønnes at dette gjelder henne. Gjønnes avviser anklagene og hevder at den skyldige for såkalt ukultur og uttalelser om brukere er Ellen Wahlmann.

Seks av 14 ansatte er sjukmeldt. To ansatte har via ST pekt på rådmannen personlig som årsak til sjukmeldinger.

Formannskapet gir rådmannen støtte i arbeidet som pågår og er gjort for å rydde opp.

Rådmannen fikk støtte til forslaget om at kommunens kommunikasjonsstrategi/mediehåndtering må gjennomgås.

 

Publisert 03.04.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Mormor 04.04.2013 07:39
Myndighet kan og bør delegeres men ikke ansvar!!! Det vil være en falitterklæring fra enhver leder å "sette bort" håndtering av varsling/varslere! Arbeidsmiljøloven og avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstaker må en toppleder håndtere selv.

Mye som ikke er bra 03.04.2013 14:16
Tror alle skjønner at noe er rav ruskende galt med ledelsen i kommunen når så mange er sykemeldt. Er ikke mulig å bortforklare det ST har avdekket i denne saken. Som sagt hadde dette skjedd i privat virksomhet ville ledelsen blitt ansvarliggjort.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse