Besøkstall

68 978 denne måneden

89 859 950 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIFs kunstgressbane: 20 000 kroner fra Nerøra Vel

Ner__raVel.jpg

Styret i Nerøra Vel (bildet) gir 20 000 kroner til OIFs kunstgressbane i Idrettsparken. Pengene kommer fra dugnadsarbeid: Velforeninga på Nerøra vasker og har tilsyn med kommunens toaletter i Gammelosen hver sommer.
(OBS: NÅ kan du bli daglig leder i OIF - se lenger ned).

På bildet ser du styret i Nerøra Vel, som samarbeider tett med Orkanger Vel: Fra venstre Liv Janne Syrstad, Wenche Lund, Eva Haugen, Bjørn Johan Vullum, Rune Mo og Laila Fjeld.

20 000 kroner er et verdifullt bidrag til arbeidet med å finansiere kunstgressbanen.

Mistet egen bane
OIF har den klart største fotballavdelinga i kommunen, men står uten egen kunstgressbane selv om Idrettsparken er klubbens arena. Der fikk OIF i sin tid bruksrett som erstatning for at kommunen overtok banen laget eide i Moan til industri. OIF mistet egen eiendom den gangen.

Senere har eierforholdet til kunstgrasbanen i Idrettsparken  vært omstridt. Den er nå å betrakte som Orkla FKs bane. Årsmøtet i Orkla FK døpte den til Orkla Kunstgress i år. OIF kom dårlig ut av Orkla-epoken.

OIF forhandler med Orkla FK om betingelser for å knytte seg til varmvatnet fra Elkem Thamshavn. En avtale skulle etter planen ha vært i havn tidligere i vinter.

Mangler over 1 million
Bidraget fra Nerøra Vel gjør at OIF nærmer seg 3,5 millioner kroner i tilskudd, sponsorstøtte og andeler. Fortsatt mangler over 1 million kroner for å kunne bygge i sommer.

Her kan du se alfabetisk oversikt over hvem som har kjøpt andel.

Fortsatt har flertallet på Orkanger ikke kjøpt andel (500 kr pr stk). Registrer deg her, bruk nettbank og overfør til konto 4270 14 23911.

OIF har 400 fotballspillere, hvorav de aller fleste er barn og unge. Kunstgras på ballsletta skal bidra til at flest mulig starter med idrett, og til at flest mulig holder på lengst mulig.

OIFs eget tilbud begrenser seg nå til en liten, våt grusbane. Det tar flere uker før naturgraset tåler bruk. Bildet er fra den ødelagte ballsletta, der banen skal komme.

PS: OIFs årsmøte vedtok i år å ansette daglig leder i 50 prosent stilling. Tanken er at den som får jobben skal skaffe inntekter som mer enn dekker lønnsutgiftene. Stilliingen er nå lyst ut. Se annonse her. Søknadsfrist 15.mai.

fotb1.jpg

 

Publisert 16.04.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 16.04.2013 15:22
Tusen takk Nerøra Vel. Et skritt nærmere ny bane. Kjempeviktig at barn og unge på Orkanger får tilbake tilbudet de hadde tidligere . Et tilbud de sårt fortjener , ikke minst med tanke på at antallet utøvere er doblet på få år.

Marit Mjøen 16.04.2013 12:26
Gaven fra Nerøra Vel til ny kunstgressbane i Idrettsparken er helt fantastisk! Nå har både Orkanger Vel og Nerøra Vel gitt viktige bidrag. Jeg oppfordrer andre vel-foreninger til det samme, for tiltaket i Idrettsparken er en viktig sak for alle på Orkanger og kommunen som helhet! Det gir aktive barn som på sin måte er brikker i alle velforeningers arbeid!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse