Besøkstall

84 661 denne måneden

84 661 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 3. april 2013

REFERAT FRA STYREMØTET I ORKANGER VEL

Mandag 03.april kl.18.00 hos Brødrene Mo AS (Torgsenteret).


Til stede: Jan Aage Mortensen, Pia Bæk, Eva Haugen, Hans Christian Falch, Geir Knutzen, Marit Opøien og Hans Kringstad (ikke styremedlem).

Sakliste:
1.    Vedlikehold av eksisterende anlegg
Historiske tavler i Gammelosen fornyes og pusses opp. Dette vil bli gjort i løpet av mai/juni.

Badebryggen i Hermetikken skal repareres før badesesongen starter.

Skateboardparken trenger vedlikehold og reparasjoner. Orkanger Vel tar kontakt med eksisterende Brukerutvalg for anlegget. Alle kostnader vil bli dekt av velforeningen.

2.    Dugnad i Gammelosen lørdag 27.april kl.10.00
Tradisjon tro blir det også i år dugnad i Gammelosen. Vi ønsker alle som ønsker velkommen. Det vil bli raking/rydding og hvis været tillater det; maling av kanobu og scene.
Orkanger Vel serveres kaffe/saft og noe å bite i. Videre kunngjøring vil bli gjort på hjemmesiden og facebook.

3.    Kjøp av sand til Gammelosen
Rederiet har ikke ledig båt i mai. Vi sjekker med Grønnlandsskjærets Venner om       tips ang sandlevering.

4.    Fest i Hermetikken lørdag 15.juni

Mer info om dette arrangementet kommer senere.

5.    Familiedag i Hermetikken søndag 23.juni
Mer info kommer senere.

6.    Eventuelt
Diskusjon omkring den nye Havneutbygginga, og Orkanger Vel ønsker å komme med et initiativ til et Folkemøte hvor det legges vekt på å belyse prosjektet fra alle sider. Vi ønsker å ta kontakt med Råbygda Velforening for et samarbeid om dette.

Neste møte er satt til onsdag 30.april kl.18.00.

 

Publisert 16.04.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse