Besøkstall

89 043 denne måneden

89 043 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 30.april 2013

Styremøte i Orkanger Vel onsdag 30. april 2013 på restaurant Boao.

Tilstede: Jan Aage Mortensen, Eva Haugen, Hans Christian Falck, Geir Knutzen, Odd Storli og Marit Opøien. Hans Kringstad deltok også.

Sakliste:
1. Brukerutvalg Skateboardparken
Representanter fra Orkanger Vel har hatt møte med foreldre og brukere av Skateboardparken i Idrettsparken.
Av diverse ønsker, ble følgende akseptert fra Orkanger Vel:
Klype til plukking av søppel.
Koster.
Brukerutvalget kan kjøpe utstyr til kr.1000, 00 som vil bli betalt av velforeningen.
Vi undersøker hva det vil koste med et skilt med regler.

Følgende er med i brukerutvalget 2013:

John Olav Våtland
Marius Svorkås
Jostein Mule
Liv Toril Eriksen
Morten Ekli
Sylvia Olsen
Einar Bakken
Terje Bjørndal
Guri Bjørndal

2. Ny dugnad i Gammelosen tirsdag 28.mai kl.17.00
Det vil bli ny dugnad, denne gangen i Hermetikken. Denne kvelden skal kanobua  og scene males, og vi tar et tak med luking og raking.
Orkanger Vel serverer kaffe/saft og noe å bite i.

3. Fest i Hermetikken lørdag 15.juni
OIF Fotball har tatt over dette arrangementet.

4. Havneutbygging
Geir og Jan Aage refererte fra møte på Orkdal Kommune angående saken.
Planprosessen anslås ferdig september 2013. Folkemøte vil bli arrangert 3.juni med en høringsfrist 6 uker senere. Styret i Orkanger Vel er positive til å arrangere et  eget folkemøte – gjerne i samarbeid med Glimt og Råbygda Vel.   

Vi mener at den planlagte Miljøpakken bør være et folkekrav før en eventuell havneutbygging.  

5. Eventuelt
Redningsbøye mangler i Hermetikken. Geir undersøker ned VESTA
Utsetting av benker til 17.mai. Vidar tar saken.

 

Publisert 21.05.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse