Besøkstall

84 661 denne måneden

84 661 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 4.juni 2013

Referat fra styremøte onsdag 4.juni kl.18.30 i Øvre Hovsbakkan 40.
Til stede: Jan Aage Mortensen, Eva Haugen, Geir Knutzen, Vidar Ljøkel, Odd Storli, Marit Opøien.

Hans Kringstad var invitert og deltok også.

1. Trivselspris
Styret vedtok enstemmig hvem som skal få trivselsprisen for 2013. Dette blir kunngjort,  og prisen på kr.3000,- vil bli delt ut lørdag 22.juni under Orkangerdagene.

2. Orkdal Kommune 50 år
Orkanger Vel har fått invitasjon til å delta på utstilling i Kommunesenteret under markeringen av Orkdal Kommunes 50 års jubileum 11.- 20.juni. Vi vedtok å bidra med en utstilling av aktuelle bilder.

3. Sandvolley-ballbane
Forslag om gjenoppretting av sandvolleyballbane som opprinnelig lå ved siden av tennisbanen. Styret stiller seg positiv til dette da vi har sand, og innkjøp av nett kan vi ordne. Vi undersøker med OIF anlegg om mulig vedlikehold av banen. Dette er aktuelt for 2014 da arealet i dag blir brukt til lagring av materiell i forbindelse med utbyggingen av Orklahallen.

4. Sand Gammelosen
Prosjekt «sand Gammelosen» anses som avsluttet. Noen fra styret tar den siste finishen med raking 6.juni. Vi oppfordrer alle til å ta vare på området slik at det holdes pent og ryddig.

5. Søppeltømming i Gammelosen
Vi undersøker med Orkdal Kommune om det er mulig å få større søppeldunker - eventuell hyppigere tømming.
Søppel i Hermetikken er et stadig økende problem. Det samme med engangsgriller. Vi vil få laget et skilt om forbud av engangsgriller på treverk og plen – og håper dette hjelper.

6. Landgangen i Hermetikken.
Vi purrer på firma som har lovt å reparere landgangen.

7. Utbygging av Orkanger Havn
Diskusjon med bakgrunn i folkemøtet som ble arrangert av Orkdal kommune mandag 3.juni 2013. Kort oppsummering av møtet ligger på hjemmesiden til Orkanger Vel.
Orkanger Vel, Råbygda Vel, Naturvernforbundet og Glimt ønsker å arrangere et eget folkemøte angående saken. Dato kommer senere.

8. Skateboardparken
Med nytt brukerutvalg ser det ut til å fungere fint på området ved Skateparken: Reparasjoner er gjort og området er rent og ryddig for søppel.
 

 

Publisert 05.06.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse