Besøkstall

34 443 denne måneden

77 477 240 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politisk nøtt: Hunder mot allergiske barn i Orklahallen

orklahall.jpg

Rådmannen ber politikerne forby alle hundeutstillinger i Orklahallen fordi hallen brukes som skole. Orkdal Hundeklubb varsler at klubben vil tape så mye penger at den må legge ned hvis den må avlyse hundeutstilling i november. Det er uklart om kommunen har lov til å si ja.

Rådmannen vil i prinsippet har full stopp straks, men foreslår et kompromiss av hensyn til Hundeklubben.

Det gis dispensasjon for et siste arrangement i november år på svært strenge betingelser, blant annet:

  • Ingen dyr skal inn i de to nye hallene, som vil være klare til utstillinga.
  • Terskler på gulvet skal fange opp hår.
  • Totalforbud av all stell av pels og bruk av pelsprodukter innendørs. Brudd fører til utkastelse. Særskilte vakter skal ha oppsyn.
  • Gjentatte brudd fører til avlysing.
  • Hundeklubben må være med og betale dersom det må skiftes filtre i ventilasjonsanlegg etter utstillinga.

Politikerne i hovedutvalg teknikk får presentert dilemmaet onsdag:

* Hundeklubbens eksistens kontra...
* Risikoen for at skolebarn blir syke.

Forskrift om Miljørettet Helsevern gir klare føringer for at dyrehold ikke bør forekomme i skolebygg. Orklahallen er per definisjon et skolebygg nå, men hallen har gjennom 20 år tillatt en storstilt, årlig hundeutstilling i regi av Orkdal Hundeklubb - med deltakere fra både inn- og utland.

Orklahallen unntak
Få lokaler slipper til katte- og hundeutstillinger. Utstillinga har vært avgjørende for økonomien til Orkdal Hundeklubb. Overskuddet var 100 000 i fjor, og klubben gjort avtale om å bruke hallen også i november i år. Utstillinga er terminfestet.

Orkdal vgs og Fredly folkehøgskole bruker Orklahallen til undervisning i kroppsøving. Nå skal også Orkanger ungdomsskole inn.

Det er uklart om kommunen i det hele tatt har lov til å tillate hundeutstilling i lokalene. Det er rapportert om luftveisplager hos barn etter tidligere utstillinger. Et beinbrudd hos en håndballspiller i fjor kan skyldes glatt golv på grunn av pelsprodukter.

Rådmannen beskriver at dyrehår kan trekkes inn i ventilasjonssanlegget og sirkulere i lufta i hallene.

Hunder som tradisjon i hallen
Orkdal kommune tok over eneansvaret for hallen i 2011. Da hadde Hundeklubben fått lov til å holde store arrangement i hvert år i nesten 20 år.

Rådmannen er klar på at hunde- og katteutstillinger må forbys fra 2014, selv om hundeklubben har startet planlegging også av arrangement i 2014 og 2015.

Idrettsrådet ber på generell basis om at kommunen følger lov og forskrift. Hundeklubben mener det ikke er noe reelt helseproblem knyttet til utstillingene.

Politikerne må avgjøre det rådmannen kaller en svært vanskelig sak.

 

Publisert 08.06.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Birgit Forsell 09.06.2013 21:49
http://www.hillspet.no/nn-no/dog-adult/people-with-allergies-and-dogs.html Her omtales det at: "Allergi mot hunder kommer pga. en reaksjon på proteiner som finnes i fettlaget på huden til hunder og i spyttet deres - det er ikke hårene i seg selv som forårsaker allergien".

Hund vs allergi 08.06.2013 19:58
Hundeklubben mener det ikke er noe reelt helseproblem knyttet til utstillingene. Hundefolk har vel ikke allergi i familien, så for å sitere Fru. Navarsete. De veit itje ka de snakkja om.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse