Besøkstall

84 661 denne måneden

84 661 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 21.august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ORKANGER VEL
Onsdag 21.august kl.18.30 hos Brødrene Mo AS (Torgsenteret).
Tilstede: Jan Aage Mortensen, Geir Knutzen, Odd Storli, Vidar Liøkel, Hans Christian Falch og Marit Opøien.

Hans Kringstad deltok også.

Sakliste:

1. Sandvolleyball.
Orkanger Vel stiller seg positiv til sandvolleyballbane, og denne vil bli anlagt ved tennisbanen. Vi undersøker og setter opp et budsjett/kostnadsramme slik at arbeidet kan startes til våren.

2. Gåseproblematikken
Med bakgrunn i avføringsproblematikken og at dette er et mulig helseproblem, vil Orkanger Vel sende en oppfordring til Orkdal kommune om felling eller skremming av gjessene i Gammelosen.

3. Livbøyer
Det er hengt opp livbøyer på begge strendene samt i Hermetikken.

4. Orden og renslighet sommeren 2013
Hvis vi ser bort fra innbruddene og ødeleggelsene av døra til kiosken i Hermetikken har det vært en generell god orden – både ved skateboardparken og i Hermetikken. Det har vært lite søppel og ødeleggelser i løpet av sommeren.
All honnør til brukere og besøkende!

5. BMX-Bane
Det står igjen litt jobbing før denne kan ferdigstilles. Profilen på banen er OK, men det kreves drenering samt at det per i dag mangler toppdekke. Total kostnadsramme er 80.000,-. Noe dreneringsarbeid må også gjøres i området. Vi tar kontakt med Orkla Maskin angående dette. Frist for spillemidler (inntil 50 prosent/40 000) for ferdig anlegg er 1.april 2014.

6. Høstdugnad
- Høytrykksspyling av platting og scene i Hermetikken. Maling/beising våren 2014.
-Opptak av flytebrygge og landgang.
 Dato kommer senere.

7. Havneutbygginga
Orkanger Vel ønsker å lage en egen hjemmeside angående temaet. Det vil bli lagt ut en link på Orkanger Vel sin side som interesserte kan bruke for å få informasjon. Dette er tenkt som en ren faktaside, og formålet er å få fram saklig informasjon og skape debatt omkring utbygginga av havna.
 

Publisert 27.08.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse