Besøkstall

84 661 denne måneden

84 661 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 6.november 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ORKANGER VEL
Onsdag 6.november kl.18.30 hos Brødrene Moe AS (Torgsenteret).
Tilstede: Jan Aage Mortensen, Terje Togstad, Geir Sigbjørn Knutzen, Pia B.Haugen, Vidar Liøkel, Hans Christian Falch, Eva Haugen og Marit Opøien.
Hans Kringstad møtte også.

Sakliste:
1. Årskalender 2014
Det ble enstemmig vedtatt at vi lager kalender også for 2014. Prisen blir som tidligere kr.100, og styret selger «på dørene» samt at vi vil selge under «Jul på Nedre Rømme» og eventuelt på Rømme Amfi og OTI senteret.

2. Julegrantenning.
Tradisjon tro, skal Orkanger Vel stå for organiseringen av julegrantenning på Torvet søndag 1.desember kl.17.00.

3. Skateboardparken.
Ny leder i brukerutvalget for skateparken er Kjetil Gjønnes. Han har tatt på seg vervet fram til våren.

4. BMX-bane.
Ifølge Orkla Maskin skal toppdekket på banen gjøres ferdig høsten 2013. Dette er planlagt å gjøres i forbindelse med ferdigstillelse av kunstgressbanen.

5. Sandvolleyball-bane.
Orkdal Kommune vil lage en helhetlig plan for bruk av parken fordi det er en politisk ide om et folkehelsesenter der. De vil legge inn ønsket om sandvolleyball i planen. Orkanger Vel utsetter planleggingen inntil videre.

6. Havneutbyggingen.
Orkanger Vel har forfattet et brev med ønske om en del faktaopplysninger som gjelder havneutbyggingen. Dette ønskes publisert på hjemmesiden. Vi har på forhånd sendt brevet til Orkdal kommune med ønske om svar på de spørsmål vi stiller i brevet. Orkdal kommune v/Ingrid Voll har innkalt til et møte angående dette, og vi håper å få dette på plass tidlig i uke 46.
Faktaopplysningene vil bli publisert på hjemmeside i etterkant
Vi jobber også med å få på plass en visualisering over hvordan den nye havna vil se ut.

Eventuelt:
•    Gammelosen: Forslag om utendørs treningsapparater rundt i Vannspeilet. Blir behandlet senere
•    Pengestøtte: Forslag om at Orkanger Vel gir økonomisk støtte til den nye 7-er banen som OIF skal bygge. Blir behandlet senere.
•    John Kolbanussen: Forslag om at Orkanger Vel kan være en ideskaper til å få laget en statue over John Kolbanussen på Nebbmælen. Blir behandlet senere.
•    Orkanger Kirke: Kan vi være en initiativtaker til rekonstruering av Orkanger Kirke - tilbake til den originale?
•    Sentrumsforeninga: Orkanger Vel har fått invitasjon fra Sentrumsforeninga v/Jon Reidar Aae til å delta på møte angående sentrumsutviklinga på Orkanger.  Vi stiller!
•    Profilering av Orkanger Vel sin hjemmeside:
Profilering og priser på annonsering ble diskutert. Blir behandlet senere.

Neste møte er torsdag 26.11 kl.18.30 

Publisert 07.11.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse