Besøkstall

153 993 denne måneden

153 993 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdalsbudsjettet: Svømmehall i 2016 eller 2017

2521_sv__m2_1.jpg

Flertallsgruppa i Orkdal kommunestyre tar sikte på å starte bygging av svømmehall i Idrettsparken i 2015 eller 2016. Da vil hallen stå ferdig i 2016 eller 2017.
I mai ble det vedtatt byggestart i 2014. Men politikerne vil nå spare opp penger og selge eiendom først.

Budsjettforslaget fra Orkdalslista, Sp, Høyre, Venstre og KrF blir helt sikkert vedtatt. Partiene vil sette av penger til planlegging av svømmeanlegg og folkehelsesenter for neste år.

Et folkehelsebygg kan inneholde både privat og offentlig virksomhet som fysioterapi og treningssenter.

Forslaget går ut på å fylle opp tømte fond med 7 millioner kroner hvert år i 2015, 2016 og 2017. I tillegg skal minst 39 millioner kroner av kommunens planlagte eiendomssalg (fortrinnsvis til havna) gå til formålet.

Dermed vil man ha en egenkapital på minimum 60 millioner kroner pluss renteinntekter i 2017.

Også Ap/SV ønsker samme tempo: Byggestart 2015/16 og ferdig 2016/17.

Annet budsjettnytt:

Orklahallen

Politikerne vil overføre drifta av Orklahallen fra kultur til tekniske tjenester. Dermed vil hallen inngå i den totale eiendomsmassen som tekniske tjenester forvalter. Det mener flertallspartiene vil spare store beløp på mer effektiv drift og gi bedre renhold og vedlikehold.

Orklaparken og grøntanlegg
Gladsak: Politikerne vil sette av 500 000 kroner ekstra hvert år til oppgradering av Orklaparken og andre grøntområder. Orklaparken var en satsing i Orkdal 2040, men svært mye er ugjort, blant annet å sikre rasteplasser og åpne mot elva/hindre gjengroing. Tiltaket er i tråd med det overordnede målet om bedre folkehelse og mestring.

Eldreomsorg
500 000 ekstra. Siste kvartalsrapport fra rådmannen forteller om bekymringsverdige forhold: Høyt sykefravær, økende behov og store vansker med å rekruttere sykepleiere til helsetunet og hjemmesykepleien. Folk er beordret på jobb for å sikre brukerne.

Ap/SV - mindretallet
Mindretallet får sjelden eller aldri gjennom forslag siden budsjettene behandles som hele pakker. Ap/SV foreslår blant annet:
* Å sikre at Frivilligsentralen får bli i Hjørnet-gården. Den skal ut for å få ned utgifter, ifølge rådmannens forslag.
OIF er for øvrig interessert i å leie en del av lokalene til kontor. Det kan bidra til at Frivilligsentralen slipper å flytte opp i andre etasje på biblioteket eller inn i bakgården.

* Å fryse husleia i Orklahallen. Den skal øke kraftig for å komme på Follo-nivå, ifølge rådmannens forslag.

Ap/SV foreslår som før å redusere godtgjørelsen til politikerne for å spare penger til andre formål.

Ap/SV vil følge opp Orkanger Vels gjentatte forslag om å kartlegge og utbedre snarveier, særlig for å redusere bilkjøring av barn til skoler og idrettsanlegg.

Uansett:
Behovene i eldreomsorgen kommer trolig som et stadig tyngre tema i Orkdal. Men på kort sikt er framdrift for etablering av et tidsmessig svømme- og badeanlegg den store enkeltsaken.

IMG_0070_1_1.JPG

 

Publisert 27.11.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse