Besøkstall

68 978 denne måneden

89 859 950 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal og Orkanger 2014: Se politikernes ønsker

DSC_0015.jpg

Orkdal kommunes budsjett for 2014 er vedtatt. Samtidig kom politikerne med flere såkalte tekstforslag; gode ønsker som man ennå ikke vet hva vil koste.
Ett av de som fikk flertall: Å sette i stand den sørgelige skolegården til småtrinnet på Orkanger. Se ønskeliste under.

Ledelsen ved Orkanger barneskole og Foreldrenes Arbeidsutvalg har forsøkt å finne penger til istandsetting og nye lekeapparater i lang tid. Det har oppstått et klasseskille mellom skolene i Orkdal.

Terje Sletvold (Orkdalslista) tok opp saken som tekstforslag ved budsjettbehandlinga. Kortversjon:
Skolegården for første til fjerde trinn på Orkanger har få lakeapparater, og de som fins er nedslitt. Stedet er skjermet og kan bli et godt nærmiljøanlegg. Rådmannen må lage plan for  framdrift og finansiering.

Arne Grønset (Venstre) vil ha samarbeid om markedsføring av idrettsanlegg i kommunen. Kortversjon:
Kommunen og idrettslagene må gå sammen for å få flere fra nabokommuner, regionen og resten av landet til å bruke anleggene våre. Rådmannen inviterer lagene til møte for å finne en ordning.

Berit Solem (Ap) vil ha oversikt over snarveger som kan utbedres og bli trygge å bruke. Kortversjon:
Kommunen må innlede et samarbeid med velforeninger for å kartlegge snarveger og beregne hva det koster å gjøre dem trygge. Viktig for folkehelsa.
(PS: Orkanger Vel har spilt inn dette to år på rad. Poenget er at noen få lyspunkt og andre små investeringer kan få barn og andre til å gå/sykle i stedet for å bli kjørt. Blant annet i og rundt Idrettsparken/Orklahallen mangler lys.)

Berit W. Johansen (Orkdalslista) vil ha samarbeid for å hindre gjengroing i kommunen. Kortversjon:
Boligområder gror igjen av skog og kratt. Kan det ryddes på dugnad, feks ved at velforeninger tar jobben mot å få veden? Hva bør kommunen gjøre selv? Rådmannen må komme med forslag til opplegg.
(PS: Det ryddes allerede mye på dugnad, særlig i Gammelosen - se bildet under.  Pensjonister gjør jobben uoppfordret på kommunalt område. Orkanger Vel har kjøpt utstyr, men nokså få stiller på dugnader. Orkdal kommune har vedtatt å bruke mer penger på rydding langs elva - Orklaparken.)

dugnad12.jpg

Rydding av skog rundt Gammelosen.

Dette var fire av tekstforslagene som ble vedtatt. Mange ble også nedstemt. Torstein Larsen (Uavhengig) sine gode ønsker fikk liten oppslutning.

Hva koster vatn og barnehage neste år?
Noe blir dyrere og noe faktisk billigere i kommunen i 2014. Noen eksempler:

Leie av trygghetsalarm øker mest - med 35 prosent. 828 kroner i år, 1120 kroner neste år (per år).

Orklahallen øker nest mest. Timeleia går opp med 10 prosent. Argumentet er å nå samme timepris som i fylkets nye hall på Follo, sponset av Orkdal kommune.
(PS: Den som husker tre år tilbake erindrer kanskje kronargumentet fra Lavrans Skuterud (V)/Orkdal IL mfl da de sloss for hall på Follo: Den vil gjøre leia nesten gratis for idretten. Vel...)

Det meste av kommunens tjenester øker med 3 prosent: SFO, hjemmehjelp, kulturskole og sesongkort i svømmehallene.

Renovasjon (HAMOS) og avløp (kloakk) får samme pris som i år.

Vatn - som alle må ha - blir 15 prosent billigere (!).

Barnehage: Helårsplass vil koste 2 360 kr per måned.

 

Publisert 23.12.2013


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 23.12.2013 18:00
Det meste er gode forslag men det er litt trist det med idretten og uttalelser fra idrettsledere de siste årene. Påstander, forslag og økonomiske beregninger feilberegnes gang på gang med alvorlige følger som feilfordeling og årevis venting på spillemidler, økende grendestrid osv.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse