Besøkstall

148 597 denne måneden

148 597 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkla FK-avgjørelse i september

Idrettsparken_008_3.jpgSkjebnen til Orkla Fotballklubb blir trolig avgjort i september. Det skyldes at 1.oktober normalt er siste frist for å få overføre et lag fra en klubb til en annen neste sesong. 1.oktober er altså deadline for at OIF og OIL skal kunne beholde Orklas plasser i seriesystemet ved en oppløsning. Men det fins flere mulige utganger på Orkla-saken. Her er fire:

1. Full samling om Orkla FK.
Det betyr at OIF og OIL utvider samarbeidsavtalen til å omfatte også aldersbestemte lag. Stadig flere argumenterer nå med at dette er eneste alternativ til oppløsning. Sistemann ut var fjorårets Orkla-trener Kolbjørn Fuglås.

Løsningen betyr imidlertid at fotballen opphører i regi av OIF og OIL. Etter mer enn hundre år er ikke de lokale idrettslagene fotballklubber lenger. Selvsagt forsvinner også en hver mulighet til å etablere lokale lag på seniornivå, slik Orkla 3 og en del av miljøet rundt Glimt har ønsket.

2. Utvidet samarbeidsavtale.
Gutte- og jentefotballen går til Orkla, men de aller minste tilhører fortsatt OIF og OIL.

Motargumentet er at man fortsatt står med tre fotballklubber. De fleste ungene må fremdeles skifte klubb på et tidspunkt. Men flere foreldre blir trolig med over i Orkla.

3. Enda ett års tenkepause.
Svært mye skal avklares administrativt i løpet av et halvt års arbeid med revisjon av samarbeidsavtalen. Prosessen kan ende med at styrene i moderklubbene ber årsmøtene forlenge dagens ordning.

Det betyr fortsatt usikkerhet, og muligens vansker med å skaffe tillitsvalgte og sponsoravtaler foran neste sesong.

4. Legg ned Orkla. 
Her kommer tidsfristen 1.oktober inn. Det er enkelt å legge ned klubben. Men det er krevende samtidig å beholde plassene i seriesystemet. Da må det normalt foreligge en søknad til styret i fotballforbundet innen 1.oktober.

I forkant av en slik søknad må årsmøtene i moderklubbene ha vedtatt å bryte samarbeidsavtalen - det vil si å legge ned Orkla FK.

Ifølge Morten Wolden, leder i fotballkretsen, må blant annet følgende ligge ved en søknad om å overta plasser:
* En bekreftelse på at minst 50 prosent av Orkla-spillerne vil melde overgang til den nye klubben (OIF eller OIL).
* Vedtak fra årsmøtet i Orkla FK om at klubben vil gi fra seg plassen til en annen klubb (OIF eller OIL).
* Vedtak fra årsmøtet i klubben som skal ta over et lag om at man tar det administrative og økonomiske ansvaret fra et gitt tidspunkt.

Dette er de viktigste av forbundets krav. OIF og OIL må med andre ord bli enige ganske tidlig i inneværende sesong om hvem som skal ta over hvilke lag ved en eventuell oppløsning. En mulighet er at OIL tar damelaget og OIF herrelaget.

01032009180_1.jpgEn annen mulighet er at OFK blir oppløst uten at OIF og/eller OIL får ta over samarbeidsklubbens plasser i seriesystemet. Da må både dame- og herrelaget starte på nederste nivå i 2010.

Her kommer også det sportslige inn som en faktor. Dersom begge lag ligger an til nedrykk, vil de uansett havne bare ett trinn over laveste nivå.

Men: Spesielt om damelaget skulle gjøre det godt, vil trolig alle krefter settes inn på å sikre at en annen klubb får overta plassen i 1.divisjon ved oppløsning.

Situasjonen er slik at Orkla FK lett kan bli nedlagt. Flertallet kan ganske enkelt avgjøre det på ekstraordinære årsmøter. Der skal det stemmes over forslag til ny samarbeidsavtale. Orkla-motstanderne kan fort få flertall hvis de mobiliserer.

Saken kan derfor ende med valgkamp om lokal fotball i høst -midt under Stortingsvalgkampen.

 

Publisert 16.03.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse