Besøkstall

173 725 denne måneden

173 725 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bli medlem i Orkanger Vel 2009

Hermetikken_mai08_001_1.jpgMedlemskontingenten er den viktigste inntekten til Orkanger Vel. Pengene går til arbeid i Gammelosen (bildet) , Orkdalsveien og Hovslund. Vi arbeider i tillegg for å sikre utvikling i stedet for utarming av sentrum. Idrettsparken og Orklahallen er viktige for velforeninga. Det koster 200 kroner å hjelpe oss. Trykk på "bli medlem" på denne sida, eller bruk giroen som nå kommer i postkassen. Kontonummeret vårt er 4270 32 32226.
Hvorfor det er smart å hjelpe til?

Fordi du får mye for pengene.

Alt arbeid for Orkanger Vel er gratis. I disse dager går vi rundt på Orkanger og putter giroer i postkassene sammen med informasjon om Orkanger Aktivums arrangement i juni.

I fjor valgte 357 å støtte oss ved å betale kontingenten på 200 kroner. Vi håper enda flere slutter opp i år.

Det vil i så fall bidra til at strendene i Gammelosen får mer sand. Vi skal rydde i busker og kratt rundt vannspeilet og pusse opp flytebrygge, scene og tribune i Hermetikken.

Vidar_Blomster1_1.jpgMålet er dessuten å bygge trapp ned fra den nye Kortbølgen og å sette i stand arboretet i Hovslund til Orkanger-dagene. Arboretet er en botanisk perle de færreste kjenner til. Blomsterkasser og benker kommer på plass i Orkdalsveien i år som i fjor (bildet).

Nesten all vår energi bruker vi på slike tiltak. Men av og til virker det kanskje som vi driver mest med politikk. Det får vi tidvis kritikk for, noe du kan se i gjesteboka.

Enkelte mener at ei velforening ikke skal ha meninger. Orkanger Vel vil tvert imot være en pådriver for miljø og sentrumsutvikling.

Vi mener at Orkdal kommune trenger et kompakt, livskraftig sentrum for skape trivsel og få ungdom tilbake etter endt utdanning.

Dette er et mål de fleste politikere i Orkdal er enige om på papiret. Men når man skal sette det ut i praktisk politikk er det slutt. 

For å oppnå et livskraftig sentrum må funksjoner samles i en kjerne. I Orkdal kommune har man valgt å spre i stedet for å samle.

Orkanger Vel mener videre spredning av handel og offentlige bygg er en kortsynt og skadelig politikk. Vi kommer derfor til å være et tydelig talerør for sentrumsutvikling gjennom arbeidet med Orkdal 2040.

Velforeninga mener det må satses på skoleutbygging og kulturhus på Orkanger. Vi mener videre at det snarest må bygges bane 3 i Orklahallen, og tribuneanlegg og dusj- og garderobebygg i Idrettsparken.

Det kommer vi til å arbeide for politisk. Hvis du er enig, er også dette en grunn til å betale medlemskontingenten.

 

 

Publisert 26.03.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse