Besøkstall

64 047 denne måneden

19 237 408 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 16. juni 2015

Orkanger Vel hadde styremøte tirsdag 16.juni kl.19.00 i Orkdal Frivilligsentral.
Til stede: Jan Aage Mortensen, Geit Knutzen, Bodil Lorentzen, Solveig Kjønli, Olav Rostad og Marit Opøien. Inger Grande meldte forfall.


Sakliste
1. Økonomisk status.
Kort gjennomgang.

2. Familiedag i Hermetikken søndag 21.juni.
Styret vedtok å ha samme opplegg som i fjor, og oppgaver ble fordelt på de av styret som kunne møte søndag 21. juni kl.11.00.

3. Havneveien.
Vi har fått en e-post fra Nerøra Vel  angående videre planer. Styret vil sende et svar på denne. Vi ønsker også å sende et brev til Skogeierforeningen angående tømmertransport over Havneveien.

4. Lekeapparater i Hermetikken.
Vi har hatt kontakt med Happy Face og de har lovet levering og montering innen 2-3 uker.

5. Blomster/urner i Orkanger Sentrum.
Arbeid med salg og beplantning er omtrent ferdig.  Vi venter på levering av de siste urnene.

6. Innkjøp av gressklipper til Gammelosen.
Styret har fått en henvendelse fra dugnadsgjengen om innkjøp av jord til planering samt en gressklipper. Vi vedtok å ikke støtte dette da vi mener at dette er en sak for Orkdal kommune - enten ved å kjøpe inn en gressklipper eller stille en til disposisjon. Når det gjelder planering, er vi av den samme oppfatning – at dette er Orkdal kommune sitt ansvar.

7. Referat fra befaring.
Orkanger Vel var representert på  en befaringstur til Trondheim, nærmere bestemt Ladestien, Iladalen og Teisendammen. Tema var: Turstier – universell utforming. Mange gode tips for turveier generelt og Gammelosen spesielt. Tips vi tar med oss videre i utvikling av området.

Eventuelt:
Gudstjeneste og barnedåp i Hermetikken 27.juni, hvis været tillater det. Vi oppfordrer medlemmer og varamedlemmer av styret til melde forfall  om de er forhindret fra å komme på styremøtene.
Vi har ikke satt neste dato for styremøte.

 

Publisert 23.06.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse