Besøkstall

64 047 denne måneden

19 237 408 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra styremøte 1. september 2015

Orkanger Vel hadde styremøte i Frivilligsentralen sine lokaler mandag 1.september 2015.
Tilstede: Jan Aage Mortensen, Geir Knutzen, Pia Bæk Haugen, Bodil Lorentsen, Solveig Kjønli, Sissel Moldjord, Olav Rostad, Inger Grande, Marit Opøien.
Hans Kringstad møtte også.

Sakliste:
1. Økonomisk status
Orkanger Vel har god økonomi. Kasserer understreket at det er viktig at det leveres underbilag til henne.

2. Orkanger Vel sin nettside
Diskusjon omkring nettsiden og dennes form, innhold og hvem som har redaksjonelt ansvar. Dette på bakgrunn av brev fra Marit til styret som omhandler temaet. Konklusjon ble at styret fortsatt ønsker Hans Kringstad som redaktør, og at Redaktørplakaten følges. Innholdet på nettsiden skal være innenfor de retningslinjer som styret legger.

3. Orklaparken
Diskusjon omkring Orklaparken og Orkdal Kommune sin behandling av denne saken.
Forslag om å sende et brev til kommunene hvor vi stiller en del spørsmål ,samt tilbyr oss å kjøpe benker hvis forholdene blir lagt til rette med hensyn til plassering av disse. Dette ble enstemmig vedtatt.

4. Ny kiosk i Hermetikken
Forslag om ny kiosk/pølsebod i Hermetikken. Diskusjon omkring behov, og vi starter med å undersøke forskjellige alternativer.

5. Vedlikehold i Hermetikken
Styret ønsker å ta opp kontakten med Orkanger Ungdomsskole angående maling og bygging av ny platting i Hermetikken som gjelder.

Flåte i Hermetikken
Denne er blitt forsøkt påtent. Saken vil bli anmeldt.


 
 

 

Publisert 13.10.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse