Besøkstall

159 156 denne måneden

28 438 216 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gjennombrudd for Orklaparken: Får 4,75 mill. fra staten

DSC_0001.JPG

Fredag fikk Orkdal kommune beskjed om en Lotto-gevinst fra staten. Vegvesenet gir Orkdal 4,75 mill. kr. i 2016 for å fremme gåing og sykling. Pengene er øremerket "Turveg langs Orkla Øst" - det vil si Orklaparken.

Dermed er det håp om at også turvegnettet langs nedre del av Orkla - nord for Bårdshaug bru - får god standard med blant annet lys og rasteplasser. Bildet er fra nordre del, nær Grønørbrua (Vigorbrua).

Temaet har vært en gjenganger siden Selberg Arkitekter foreslo en Orklapark under arbeidet med Orkdal 2040.

Arbeidet nær tettbebyggelsen på Orkanger ble liggende halvgjort mens  det er bevilget 5 mill. kr. til strekningen Bårdshaug bru-Forve bru - på østsida av elva. Omtrent halvparten av disse pengene er brukt, men mye arbeid gjenstår.

Lys også nær Orkanger
For i år er det bevilget 600 000 kr. til lys på deler av området nær Orkanger - mellom Gjølme bru (hengbrua) og Bårdshaug bru.

Tilskuddet fra staten er altså øremerket østsida av Orkla, selv om Orklaparken også går på vestsida nedenfor Bårdshaug bru. Uansett har Orkdal kommune nå rundt regnet 7-8 mill. kr. til bruk på Orklaparken. Tilskuddet på 4,75 mill. må brukes i 2016.

Målet er mer sykling
Formålet med tilskuddsordningen er:
"Å bidra til raskere gjennonmføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende, gjennom å stimulere til økt sykkelbruk."

Hindre mot mer sykling
Orkdal kommune har fortsatt flere utfordringer på området, som:
* Grønørbrua, farlig standardbrudd i skoleveg - hindrer sykling.
* Krevende forhold for myke trafikanter feks ved knutepunkt som Amfi - både kryssing og farlige underganger.
* Viktige detaljer som høye fortauskanter i sentrum og mangel på sykkelparkering ved busstopp.

Ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen gikk syklinga ned i Orkdal fra 2009/2010 til 2013/2014, mens bilbruken økte.

Bra uttelling for Orkdal
Statens vegvesen har 162,5 mill. kr å fordele til kommuner og fylkeskommuner for å fremme gåing og sykling i år, hvorav 4,75 altså går til Orkdal. Vegvesenet prioriterer kommuner med vedtatt plan for sammenhengende nett (det har Orkdal) og blant annet tiltak innenfor en radius på fire km. fra skoler.

Park4.jpg

Orklaparken, nordre del.

 

Publisert 09.02.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse