Besøkstall

47 627 denne måneden

12 133 155 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger som Norges mest attraktive by: Kan det skje?

Orkdalsveien.jpg

Orkanger/Orkdal skal bli kandidat til Statens bymiljøpris.
Det vedtok politikerne i 2010 som visjon for Orkdal 2040. Men kan det noen gang skje? Les om Bodø, Asker og Hammerfest som nå er kandidater til en pris.
Oppskriften er grei.

Stikkord
for å skape trivsel, tilflytting og få ungdommen til å vende hjem etter endt utdanning:

* En kompakt bykjerne
* Mange tilbud innen gangavstand av hverandre
* Gode møteplasser

Tilflytting av kompetent arbeidskraft styrker offentlig sektor og eksisterende næringsliv. Det bidrar til næringsutvikling.

Så enkelt og så vanskelig er det. I Orkdal har det vært krevende i det hele tatt å få oppslutning om målrettet sentrumsutvikling.

Motargument: Alt må ikke ligge i sentrum.

Nei, men uten et godt sentrum svekkes kommunen, og grendene svekkes mest. Trondheim styrker omlandet sitt. Et attraktivt Orkanger sentrum vil gjøre det samme,  om enn i mindre skala.

Nye arbeidsplasser
er selvsagt viktig for å få flere innbyggere. Men en kommune som Orkdal ligger så nær dynamoen Trondheim at folk kan flytte hit også uten at jobben til en eller flere i en husstand må ligge i Orkdal.

Nok om det. Staten skal nå dele ut prisen for Norges mest attraktive by. 384 kandidater er redusert til tre finalister.

Juryen skriver:

Felles for de tre finalistene er urban boligbygging og god sentrumsutvikling.

Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et kriterium at stedet har bystatus, men at man kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter.

Juryen kort om hver av de tre, utdrag:

Bodø
Store offentlige investeringer i kulturhus og folkebibliotek har bidratt til at sentrums kommersielle, kulturelle og sosiale liv er blitt styrket. Byens vekst synliggjøres ikke minst gjennom urban boligbygging.

Asker
...attraktivt sted med gode offentlige rom, lokale tjenestetilbud og et mangfoldig kulturliv. Asker utmerker seg med godt samarbeid mellom privat, offentlig og frivillig sektor. Koblingen mellom folkehelsearbeid, integrering og kulturelle aktiviteter bidrar til høy livskvalitet og sosial bærekraft. Kommunen har lagt planer for en videre byutvikling gjennom å omdisponere sentrumsarealer og dedikere dem til boliger og urban bebyggelse.

Hammerfest
Bebyggelsen ligger kompakt samlet(...) Kommunen har holdt stramt i tømmene, og benyttet situasjonen (vekst) til å holde på og videreutvikle den fine originale bystrukturen(…)Kommunens politikk tjener som forbilde for hvordan offentlige investeringer og god planlegging kan være avgjørende for en bærekraftig lokal by- og tettstedsutvikling.

Kommunene har altså selv investert i sentrum for å skape liv. Orkanger Vel har argumentert slik i flere år for å skape et kompakt sentrum og redde den verdifulle handlegata:

Kulturhus eller flerbrukshus i feks ST-kvartalet eller på Rømme. Rømme Øvre blir omsider bygd ut, men uten at Orkdal kommune legger tilbud der dør området når kontorene stenger om ettermiddagen. Se omtalen av Bodø og Hammerfest om det offentliges rolle.

Samarbeid mellom kommunen og handelsstand/gårdeiere. Se omtalen av Asker. Dette er nå vedtatt utredet for Orkanger etter forslag fra Småbylista.

Omforme/omdisponere områder til boliger/urban bebyggelse. Se omtale av Asker. Dette er vedtatt vurdert for Bårdshaug Øst - fra verksted/lager til bolig/handel.

Orkdal har fortsatt tid. Planen om Folkehelsesenter og badeanlegg vil løfte Orkanger, kommunen og regionen.

På den annen side er "indrefileten" på Rømme Øvre en risikofaktor. Uten annet enn kontor her blir området en barriere mellom handlegata og Bårdshaug - ikke ei bru, slik visjonen har vært.

Hans Kringstad

DSC_0025.JPG

Her bli det (mer) liv?

 

Publisert 26.04.2016


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gerd Nordli 28.04.2016 22:30
Er så heldig og bo på ett av de stedene som i 2007 fikk miljøprisen og nå er lansert igjen,nemlig Asker.Tross sine over 60000 innbyggere, er det ikke en by,men en bygd med et veldig trivelig sentrum.I motsetning til Orkanger,har de lagt kjøpesenteret midt i sentrum,med mange fine små butikker,kulturhus og restauranter rundt.Mye har skjedd i løpet av de 30 årene jeg har bodd her.Det samme kan jeg ikke si om Orkanger.Derfor nytter det ikke bare å ha visjoner,det må handles også.Oppfordrer derfor politikerne i Orkdal til å ta noen turer til de aktuelle kommunene for å se hvordan det kan gjøres.Ta gjerne en tur innom Drammen også,der sa politikerne at nå gjør vi det,så gjorde de det.Resultatet ble faktisk så bra at de nå er en av Norges mest attraktive byer.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse